Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

понедельник, 10 февраля 2020 г.

Служба по боротьбі з організованою злочинністю


Історія створення служби боротьбі з організованою злочинністю МВС України, як віддзеркалення складних процесів у державі.
Кінець 80-х - початок 90-х років минулого століття був періодом бурхливих подій в суспільно-політичному та економічному житті на теренах колишнього СРСР, в тому числі й в Україні. Ці подій супроводжувалися небувалим ростом злочинності, особливо її організованих форм.
Користуючись прогалинами в законодавстві, кооператори та підприємці почали накопичувати тіньовий капітал. На його ґрунті утворилися групи колишніх спортсменів, які потім трансформувалися в злочинні угруповання - “бригади”. У кривавих змаганнях за “місце під сонцем” визрів новий різновид злочинів - рекет. Згодом злочинні угруповання внаслідок недостатнього контролю з боку держави перетворилися на кримінальні співтовариства з характерними для організованої злочинності ознаками: чітким розподілом ролей, спеціалізацією, жорсткою ієрархічною структурою, неабиякою технічною оснащеністю.
Рекетири все частіше вдавалися до вбивств підприємців, які відмовлялися платити “данину”, водночас усувалися конкуренти. Розподіл територій та сфер впливу супроводжувався кривавими сутичками, стріляниною та вибухами.
Для боротьби з цими явищами ще у 1988 році в органах внутрішніх справ при управліннях карного розшуку були створені відділи по боротьбі з груповою злочинністю - так звані шості відділи. На виконання Указу Президента СРСР від 4 лютого 1991 року “Про заходи щодо посилення боротьби з найбільш небезпечними злочинами та їх організованими формами”, розпорядження Кабінету Міністрів СРСР від 20 лютого 1991 року та наказом МВС СРСР від 28 березня 1991 року № 026 було створене Міжрегіональне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС СРСР - МВС УРСР, з підпорядкуванням його Шостому головному управлінню МВС СРСР та міністру внутрішніх справ Української РСР, а в областях - начальникам УВС. Наказом МВС України № 019 від 6 травня 1991 року були створені підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю в Україні. Відтоді цей день вважається днем створення служби.

Новостворені підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувалися службовими приміщеннями, необхідною документацією, транспортом, оперативно-технічними засобами; їм надавалася всебічна допомога в проведенні оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, забезпеченні проведення досліджень та експертиз. Започаткована тоді ж статистична звітність засвідчила, що вже у 1991 році в Україні було викрито 275 організованих злочинних груп (ОЗГ), члени яких скоїли 2732 злочини. Для надання допомоги під час затримання злочинців новоствореним підрозділам оперативно підпорядковувалися загони “Беркут” (пізніше з цією метою в складі УБОЗ було створено відділи швидкого реагування “Сокіл”).
У 1993 році з прийняттям Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” сформувалося правове поле для діяльності спеціальних підрозділів і служба боротьби з організованою злочинністю почала діяти як цілісний структурний підрозділ в системі органів внутрішніх справ.
Упродовж наступних років з урахуванням обставин, що складалися в державі, постійно велась перебудова спеціальних підрозділів.
У 1993 році були переглянуті пріоритети діяльності служби БОЗ і посилено акцент на боротьбі з ОЗГ в економічній сфері. В подальшому створювалися нові структурні підрозділи: по боротьбі з організованою злочинністю у фінансово-кредитній і банківській системах, сфері зовнішньоекономічної діяльності, боротьбі з міжнародною злочинністю, корупцією.
З метою удосконалення роботи, розмежування функцій галузевих служб органів внутрішніх справ, спеціальні підрозділи БОЗ почали пріоритетно займатися розкриттям злочинів, скоєних із застосуванням вибухових пристроїв, розкриттям вбивств депутатів всіх рівнів, керівників органів державної влади і управління або замахів на них, виявленням і знешкодженням ОЗГ, що мають міжрегіональні та міжнародні зв’язки, забезпеченням безпеки працівників правоохоронних органів, суду, осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві.
Наказом МВС України №181-98 р. ДСК було введено в дію “Положення про ГУБОЗ МВС України”, наказом № 060-98 р. затверджено штатний розклад головного управління БОЗ, а наказом №146-98 р. ДСК - типову структуру управлінь, відділів БОЗ апаратів ГУМВС, УМВС та перелік посад.
Відчуваючи наростаючий пресинг, організована злочинність почала пристосовуватися до нових реалій, набуваючи все більш витончених форм. Реальною загрозою для безпеки держави стали корупційні зв’язки лідерів ОЗГ з працівниками державного апарату. Вірус корупції проникнув майже в усі ешелони влади, в тому числі і в правоохоронні органи. За ініціативою МВС Верховна Рада України в 1995 році прийняла Закон “Про боротьбу з корупцією”. В системі служби БОЗ були створені відповідні підрозділи. Від викриття державних службовців місцевого значення служба поступово перейшла на виявлення корумпованих посадовців центрального апарату міністерств і відомств.
За роки, що минули з часу її створення, служба пройшла непростий шлях - від перших мало чисельних підрозділів до потужних обласних управлінь. За цей час, завдяки зусиллям працівників БОЗ, в державі ліквідовано цілі кримінальні “імперії'”, знешкоджено багато озброєних злочинних формувань на чолі з відомими кримінальними “авторитетами”, якими скоєно тисячі злочинів. В державну власність повернуто велику кількість незаконно приватизованих об’єктів, багатомільйонні суми, що живили тіньову економіку. Накопичено безцінний досвід протидії кримінальним проявам в усіх сферах життя держави, налагоджено співробітництво з правоохоронцями інших країн у боротьбі з міжнародною злочинністю.
Наказом МВС України № 970 від 24.12.1998р. було встановлено День працівника служби боротьби з організованою злочинністю - 6 травня.

Министерство внутренних дел Украинской ССР
ПРИКАЗ
6 мая 1991 года г. Киев № 019
О создании подразделений по борьбе с организованной преступностью
Во исполнение Указа Президента СССР от 4 февраля 1991 года «О мерах по усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями и их организованными формами», распоряжения Кабинета Министров СССР от 20 февраля 1991 года № 100р. приказом МВД СССР № 026 от 28 марта 1991 года создано Межрегиональное управление по борьбе с организованной преступностью МВД СССР МВД УССР, с подчинением его Шестому главному управлению МВД СССР и Министру внутренних дел Украинской ССР
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить штаты Межрегионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД СССР - МВД УССР и подчиненных ему межрегиональных и областных отделов по борьбе с организованной преступностью…
8.4. Оказывать подразделениям по борьбе с организованной преступностью всемерную помощь в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, обеспечивать проведение исследований и экспертиз, мероприятий, осуществляемых седьмыми подразделениями…
Министр генерал-лейтенант милиции                                 А.Василишин

Министерство внутренних дел Украинской ССР

ПРИКАЗ

7 января 1989 года г. Киев № 02
О создании 6-го отдела
(по борьбе с организованной и групповой преступностью)
На территории республики все большее распространение получает деятельность организованных преступных групп, которыми путем рекета, азартных игр, наркобизнеса, разбойных нападений и убийств, а также замаскированных хищений извлекаются значительные нетрудовые доходы.
Разоблаченные формирования орудовали законспирировано, зачастую были вооружены огнестрельным оружием, их лидеры знали методы негласной работы, стремились вовлечь в противоправную деятельность работников органов внутренних дел. Своими действиями они наносят существенный материальный ущерб государственным и общественным организациям, вызывают негативный общественный резонанс.
В целях активизации борьбы с организованной и групповой преступностью, более эффективного решения практических задач по выявлению, разработке и изобличению преступных формирований, координации этой работы органов внутренних дел республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в структуре Управления уголовного розыска МВД Украинской ССР 6-й отдел (по борьбе с организованной и групповой преступностью) численностью 18 человек. Ввести в штаты должность начальника отдела, он же заместитель начальника управления.
5. УУР МВД УССР образовать областные и республиканскую рабочую информационно-справочную систему учета организаторов устойчивых преступных групп, авторитетов и лидеров уголовной среды, воров в законе, преступников-гастролеров, особо опасных рецидивистов, содержателей притонов для азартных игр, потребления наркотиков и разврата, дельцов, а также централизованную картотеку негласных источников, способных вести разработку этих лиц.
Министр генерал-полковник внутренней службы           И.Гладуш
 Начальники служби
Комментариев нет:

Отправить комментарий