Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

вторник, 6 ноября 2018 г.

Експонат музею: книга "Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну".


Музей ГУНП в Запорізькій області поповнився ще одним цікавим експонатом – це книга "Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну", яку подарував очільник запорізької поліції генерал поліції третього рангу Сергій Коміссаров, за що ми йому щиро вдячні. Літописець

Уривки із книги "Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну".

З 14 квітня 2014 року, тобто фактично з початку проведення Антитерористичної операції, на території Донецької та Луганської областей в структурі МВС Украї­ни створено 56 підрозділів патрульної служби особливого призначення загальною штатною чисельністю 6 тисяч 700 працівників.
Спочатку набір особового складу до цих підрозділів здійснювався на добро­вільних засадах, з числа активних верств населення, готових зі зброєю в руках захищати суверенітет і територіальну цілісність держави.
Наразі, після проведення заходів з реформування та оптимізації штатної чи­сельності, у структурі Головних управлінь Національної поліції в областях та місті Києві функціонують 22 підрозділи патрульної служби поліції особливого призна­чення, з них:
      3 полки («Дніпро-1», «Миротворець» та «Київ»);
      9 батальйонів («Вінниця», «Скіф», «Івано-Франківськ», «Кіровоград», «Лу­ганськ-1», «Львів», «Шторм», «Полтава» та «Харків»);
      10 рот («Світязь», «Січеслав», «Кривбас», «Миколаїв», «Суми», «Тернопіль», «Східний корпус», «Херсон», «Богдан» та «Чернігів»),
На сьогодні штатна чисельність підрозділів становить 4 тис. 898 посад. Фак­тично укомплектовано 3 тис. 996 посад.

Основне завдання, яке покладено на підрозділи як на етапі їх формування, так і на даний час, — несення служби в районі проведення Антитерористичної опера­ції на території Донецької та Луганської областей та виконання вимог Закону Ук­раїни «Про боротьбу з тероризмом».
Згідно з директивою Генерального штабу ЗСУ від 26.01.16 304/2/255т, під­розділам Національної поліції України в зоні проведення АТО визначено завдан­ня з охорони громадського порядку та безпеки та виконання інших, у тому числі режимних обмежень, за першою лінією оборони та у тиловій смузі.
У зв’язку з цим в районі АТО підрозділи особливого призначення несуть службу на 20 блокпостах, здійснюють охорону 74 об’єктів критичної інфраструктури, забезпечують публічну безпеку і порядок на території 28 населених пунктів, а також виконують завдання керівництва АТО з недопущення проникнення диверсійно-терористичних розвідувальних груп, постачання зброї, боєприпасів, припинення неконтрольованого переміщення цивільного населення, транспорту і вантажів з території, підконтрольної незаконним збройним формуванням, пошуку, знешкодження озброєних злочинців, незаконних воєнізованих формувань та ін.
За період проведення АТО особовий склад підрозділів брав безпосередню у проведенні понад 1 тис. 262 операцій із «зачисток» і відпрацювання населених пунктів, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп.
За виявлену мужність та героїзм із захисту суверенітету і територіальної цілісності  держави відзначено працівників:

      393 — державними нагородами;
      понад 1385 — відомчими заохочувальними відзнаками МВС, з яких вогнепальною зброєю — 46, присвоєнням спеціальних звань у порядку заохочення — 696.
З початку проведення Антитерористичної операції загинули 100 працівників підрозділів патрульної служби поліції (міліції) особливого призначення, поранення дістали 367 працівників, зниклими безвісти вважаються 10 працівників.Деякі аспекти службово-бойових дій підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення МВС України в Антитерористичній операції
Досвід участі підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ України в Антитерористичній операції (АТО) на сході України можна умовно поділити на три періоди:
      перший період — з дня початку АТО (14 квітня 2014 року) до вторгнення на територію України частин регулярних військ Збройних сил Російської Феде­рації (25 серпня 2014 року);
      другий період — від перших бойових зіткнень з регулярними військами Зброй­них сил Російської Федерації (26 серпня 2014 року) до зниження рівня еска­лації збройного конфлікту внаслідок обмеженої імплементації міжнародних домовленостей за участю України, Російської Федерації, Федеративної Рес­публіки Німеччина та Франції у м. Мінськ (лютий 2015 року);
      третій період — від відносного зниження рівня збройного протистояння вздовж лінії бойового зіткнення (кінець лютого 2015 року) до цього часу.
Після незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим (лютий 2014 року) в кінці березня — на початку квітня 2014 року Росія розпочала реалізацію широкомасштабного сценарію зі дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні та здійснення цілеспрямованих агресивних дій щодо захоп­лення прикордонних з нею територій Донецької, Луганської та Харківської облас­тей України. Розпочався інспірований та керований з Москви процес провоку­вання масових заворушень, силових зіткнень, побиття, взяття в заручники, вбивств, інших акцій спланованого кривавого терору щодо патріотично налаштованих гро­мадян України — жителів східних регіонів нашої держави, системний сценарій захоплення підрозділами сил спеціального призначення та сформованими за уча­сті російських спецслужб та керованими ними бандами проросійських бойовиків міст та інших населених пунктів у Донецькій, Луганській та Харківській областях, об’єктів інфраструктури, державних установ України, територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, дислокованих у цих регіонах військових частин Внутрішніх військ та Збройних сил України. Внаслідок рішучих заходів, вжитих МВС України за участю патріотично налаш­тованих організацій і жителів м. Харків, російські плани щодо дестабілізації об­становки в м. Харків та Харківській області було зірвано. Проросійські злочинці отримали гідну відсіч. В той самий час ситуація в низці районів Донецької та Лу­ганської областей набула критичного характеру.
Суттєвими чинниками, що впливали на погіршення оперативної обстановки тих днів, серед іншого, були дезорганізація і втрата контролю органами державної влади України над ситуацією, самоусунення низки посадових осіб, небажання брати відповідальність щодо вживання дій, передбачених чинним законодавст­вом України, непоодинокі факти пасивності, нерішучості та прямої зради праців­ників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ, розташованих на території Донецької та Луганської областей, здача ними під контроль російських спецпризначенців та проросійських незаконних формувань адміністративних приміщень, зброї, боєприпасів, вибухівки, прямого сприяння у встановленні так званими «се­паратистами» повного контролю над низкою населених пунктів і районів. Напри­клад, з особового складу підрозділу спеціального призначення «Беркут» Головно­го управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області лише один співробітник — заступник командира підрозділу, полковник міліції Олек­сандр Куцепаленко — залишився вірним Україні! Оперативна ситуація постійно ускладнювалася. Захоплення проросійськими незаконними формуваннями но­вих населених пунктів, об’єктів і територій супроводжувалося масовою роздачею членам бандитських формувань зброї і боєприпасів, захоплених у територіальних підрозділах правоохоронних органів, військових частинах та незаконно завезеної в Україну з території Російської Федерації, тобто цілеспрямованим створенням ке­рованих з Росії незаконних збройних формувань (НЗФ).
За таких умов з метою відновлення законності, захисту життя та здоров’я гро­мадян України, стабілізації суспільно-політичної обстановки на території Донець­кої, Луганської та деяких районів Харківської областей керівництвом Української держави 14 квітня 2014 року було ухвалено рішення про початок проведення у згаданих регіонах Антитерористичної операції.
Необхідно зазначити, що в умовах, які склалися, патріотично налаштовані громадяни України у Донецькій та Харківській областях ініціативно розпочали створення самоорганізованих груп самооборони, цілями яких були безпосередня боротьба з бандами проросійських найманців, захист законних органів влади Ук­раїни, звільнення заручників та бойові дії щодо недопущення встановлення неза­конними проросійськими формуваннями контролю над населеними пунктами та іншими адміністративно-територіальними одиницями в Донецькій та Луганській областях. Самоорганізовані групи українських патріотів згуртовувалися, здобу­вали зброю та з початку травня розпочали проведення рейдових дій на території, тимчасово захопленій російськими спецпризначенцями та незаконними збройни­ми формуваннями, — так звані «рейди добровольців». Першими відомими ло­кальними рейдами є дії груп патріотів під командуванням Семена Семенченка - група патріотів «Донбас» (з червня 2014 року — резервний батальйон Національ­ної гвардії України «Донбас») та Миколи Швалі — група патріотів «Майдан» (з трав­ня 2014 року - батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Золоті Ворота»). Цілями перших «рейдів добровольців», тобто виходів самоор­ганізованих груп українських патріотів на бойові зіткнення з ворогом, зокре­ма, були:
    з’ясування дислокації та кількісного складу незаконних збройних форму­вань, так званих «сепаратистів», що утримували деякі населені пункти, захоплені державні установи, приміщення правоохоронних органів тощо, характер та кіль­кість озброєння, наявність блокпостів, загороджень тощо;
    установлення системи єдиних центрів керівництва (окремих керівників НЗФ) антидержавною діяльністю, наявності та характеру зв’язків між ними, збір установочних даних на лідерів та особливо активних учасників НЗФ, виявлення стійких зв’язків представників НЗФ з посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронцями, які стали на шлях зради Украї­ни, криміналітетом;
   виявлення стійких зв’язків НЗФ з координаторами антидержавної діяль­ності — представниками Російської Федерації, виявлення їхніх планів та намірів;
    встановлення зв’язків, консолідація та підтримка середовищ та організацій українських патріотів, готових до активної боротьби проти проросійських НЗФ;
     отримання іншої інформації розвідувального характеру;
    нанесення перших стихійно організованих ударів (17 бойових рейдів) проти проросійських незаконних збройних формувань та їхніх російських керівників (після початку систематичних жорстоких розправ проти українських патріотів, активістів та вірних присязі правоохоронців (кінець квітня — травень 2014 року) з метою психологічної підтримки українських патріотичних середовищ та стверд­ження невідворотності покарання з боку Української держави (самоорганізовані групи патріотів як мешканців Донеччини, Луганщини, Харківщини, так і представ­ників інших регіонів України).
Першою широко відомою бойовою операцією великої самоорганізованої гру­пи українських патріотів, відомою під назвою «Азов» (командир Андрій Білецький), є бойові дії зі звільнення від проросійських незаконних збройних форму­вань та підрозділів сил спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС Росії м. Маріуполь (травень 2014 року), а також службово-бойові дії зі стабілізації ситуації на Дер­жавному кордоні України у районі м. Новоазовськ Донецької області. В подальшо­му на основі групи патріотів «Азов» було сформовано батальйон патрульної служ­би міліції особливого призначення «Азов» Міністерства внутрішніх справ України (з осені 2014 року окремий полк Національної гвардії України «Азов»),
З початком Антитерористичної операції з 14 квітня 2014 року на підставі За­кону України «Про міліцію» в Міністерстві внутрішніх справ України розпочало­ся формування підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.
Прийом на службу до таких підрозділів здійснювався на добровільних засадах, з числа активних, патріотично налаштованих верств населення, готових зі зброєю в руках захищати суверенітет і територіальну цілісність держави, служити сус­пільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочин­ності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Одночасно МВС України здійснювало цілеспрямовані кроки по виявленню та встановленню контактів із самоорганізованими групами патріотів, які в межах своїх можливостей самотужки боролися з російськими бандитами. В подальшому такі групи патріотів та окремі особи вступали до підрозділів міліції особливого призначення та часто складали їхню основу. Наприклад, група «Тимур» (коман­дир Тимур Юлдашев, героїчно загинув у бою у серпні 2014 року) склала основу батальйону міліції особливого призначення «Тимур» ГУМВС у Луганській облас­ті, на основі групи патріотів «Майдан» (командир Микола Шваля, отримав в бою важке поранення) було сформовано батальйон патрульної служби міліції особли­вого призначення «Золоті Ворота» ГУМВС України у м. Києві тощо.
У зв’язку із суттєвим погіршенням оперативної обстановки в Донецькій та Луганській областях підрозділи патрульної служби міліції особливого призначен­ня згаданих областей довелося формувати на базі деяких інших регіональних уп­равлінь МВС. Зокрема, батальйони міліції особливого призначення «Артемівськ» ГУМВС України у Донецькій області та «Луганськ-1» ГУМВС України у Луган­ській області довелося формувати на базі Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Низку міст було визначено базовими для формуван­ня згаданих підрозділів. Там було розгорнуто наявні ресурси зброї, боєприпасів, шоломів, бронежилетів, іншого майна; ці міста склали основу логістичного забез­печення підрозділів міліції особливого призначення у подальшому. Туди почали приїздити добровольці, які мали намір стати до лав нової міліції України. У стислі терміни було розроблено та затверджено прискорені програми загальної, пра­вової, тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки. Одночасно було на­лагоджено цілеспрямований системний збір розвідувальної інформації про опе­ративну обстановку в зоні АТО в інтересах МВС України та підрозділів міліції особливого призначення, визначено райони оперативного застосування підроз­ділів міліції особливого призначення.
У період з 14 квітня 2014 року по 1 березня 2015 року у структурі МВС Украї­ни було створено 37 підрозділів патрульної служби міліції особливого призначен­ня, в яких станом на 1 лютого 2015 року проходили службу понад 6500 чоловік. З метою здійснення загальної координації та єдиного управління згаданими під­розділами в зоні проведення АТО та в місцях постійної дислокації 1 липня 2014 ро­ку у структурі Міністерства внутрішніх справ України було створено Департамент організації діяльності підрозділів патрульної служби міліції особливого призна­чення. Начальником Департаменту призначено радника міністра внутрішніх справ України Віктора Чалавана.
Вже на початку травня-червня 2014 року перші батальйони міліції особливого призначення «Азов» (командир Андрій Білецький), «Київ-1» (командир Євген Дейдей), «Дніпро-1» (командир Юрій Береза), «Золоті Ворота» (командир Мико­ла Шваля), «Миротворець» (командир Андрій Тетерук), інші підрозділи було ви­ведено в райони їх оперативного застосування в зоні проведення АТО, де вони були включені до складу сил Антитерористичної операції і брали участь у звіль­ненні міст та сіл Донецької і Луганської областей від проросійських незаконних збройних формувань і кримінальних банд. Разом з підрозділами Національної гвардії та Збройних сил України підрозділи патрульної служби міліції особливо­го призначення та зведені групи регіональних управлінь МВС України брали участь у звільненні населених пунктів Артемівськ (Бахмут), Вуглегірськ, Дебальцево, Докучаєвськ, Краматорськ, Маріуполь, Миколаївка, Слов’янськ Донецької області, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Попасне, Рубіжне Луганської області та ба­гатьох інших.
У ході першого періоду проведення АТО на підрозділи міліції особливого при­значення було покладено виконання таких завдань:
     забезпечення законності;
    захист органів державної влади України та важливих об’єктів на звільнених територіях;
    «зачистка» визначених районів від НЗФ та кримінальних банд, окремих бан­дитів та злочинців;                                    
    підтримка регіональних підрозділів МВС, ведення фільтраційної роботи, підтримання встановлених адміністративно-пропускних режимів на блокпостах та в їх оточенні;
    участь в оперативно-пошуковій роботі у взаємодії з іншими підрозділами МВС України щодо розшуку та затримання установлених членів НЗФ, інших зло­чинців.
Тимчасова окупація значних за розмірами територій Донецької та Луганської областей та широкомасштабні бойові дії проти сил АТО з боку регулярних частин Збройних сил Російської Федерації, що вдерлися на територію України 25 серпня 2014 року, спричинили суттєву трансформацію завдань та функцій підрозділів МВС України, що брали участь в АТО.
Антитерористична операція, де-юре поліцейська операція за своєю суттю, перетворилася де-факто на війну із застосуванням майже всіх відомих на сьогодні форм і способів ведення загальновійськового бою та операцій. Підрозділи пат­рульної служби міліції особливого призначення та зведені загони МВС почали виконувати у взаємодії з частинами Збройних сил України завдання контролю пе­редпілля (так званих «сірих зон» між сторонами), стабілізації лінії бойового зіткнення, протидії диверсійно-розвідувальним формуванням противника, охорони та захисту важливих маршрутів, вузлів комунікацій та об’єктів в інтересах захис­ту оперативного тилу частин Збройних сил України тощо.
У ході другого періоду АТО підрозділи міліції особливого призначення вико­нували такі завдання:
    участь у бойових діях проти російського агресора (фактично) у ролі «легкої піхоти»;
   контроль, охорона та оборона стиків у бойових порядках першої лінії військ, на деяких ділянках — смуг передпілля;
    охорона особливо важливих державних об’єктів, комунікацій та об’єктів інфраструктури;
    ведення тактичної розвідки у районах відповідальності (в тому числі із за­стосуванням безпілотних літальних апаратів, інших технічних засобів);
     «зачистка» важкодоступних та віддалених територій і районів;
    участь у взаємодії з підрозділами Збройних сил України у мінуванні мостів і мостових переходів, забезпеченні охорони та оборони діючих переправ;
    розвідка та дорозвідка місцевості в інтересах забезпечення власних служ­бово-бойових дій та в інтересах взаємодії з частинами та підрозділами Збройних сил України;
    оперативно-пошукові та службово-бойові дії щодо виявлення позиційних районів та знищення так званих «блукаючих» реактивних систем залпового вог­ню та мінометів противника, локалізації та знищення диверсійно-розвідувальних і снайперських груп;
     пошуково-рятувальні дії.
Підрозділи патрульної служби міліції особливого призначення займали пози­ції і вели бойові дії поруч з підрозділами та частинами Збройних сил України безпосередньо на лінії бойового зіткнення сторін у районі міст Маріуполь, Щастя, населених пунктів Авдіївка, Станиця Луганська, Трьохізбенка, Кримське. Напри­клад, тільки у секторі «А» АТО (Луганська область) у період з 30 серпня по 5 ве­ресня 2014 року бійцями підрозділів патрульної служби особливого призначення було знищено дві так звані «блукаючі» установки БМ-21 реактивної системи зал­пового вогню «ГРАД» та встановлений на цивільний мікроавтобус 82-мм міномет, захоплено бойову машину БМД-2 (російського виробництва, 1994 року випуску) та протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» противника.
Після набуття чинності Закону України «Про Національну поліцію» підрозді­ли патрульної служби міліції особливого призначення МВС України реорганізо­вано у підрозділи патрульної служби поліції особливого призначення Національ­ної поліції України.    ‘       
Наразі, після проведення заходів з оптимізації та скорочення штатної чисель­ності, у структурі Головних управлінь Національної поліції в областях та місті Києві функціонують 22 підрозділи патрульної служби поліції особливого призна­чення. Фінансування видатків на грошове забезпечення здійснюється виключно за рахунок загального фонду державного бюджету. Матеріально-технічне забез­печення і забезпечення озброєнням і боєприпасами здійснюється централізовано по лінії МВС відповідно до норм належності.
На виконання вимог Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та окремих доручень керівництва держави міністерством відряджені у підпорядкування ке­рівника Ангитерористичної операції на території Донецької та Луганської облас­тей 1542 працівники підрозділів патрульної служби поліції особливого призна­чення Головних управлінь Національної поліції в областях та місті Києві. Загалом до участі в АТО на даний час задіяно особовий склад 20 підрозділів, які викону­ють завдання з:
     блокування кризового району;
    боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними військо­вими формуваннями;          !
    протидії незаконному вивезенню із зони проведення АТО озброєння та боєприпасів, вибухових речовин;
     забезпечення правопорядку у звільнених від сепаратистів населених пунктах;
     підтримання підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії;
    розшуку та затримання осіб, які підозрюються у вчиненні терористичних актів і сепаратистських рухів;
     охорони та оборони об’єктів державного і місцевого значення;
    забезпечення безпеки громадян та охорони виборчих дільниць під час про­ведення виборів Президента України і народних депутатів України.


Комментариев нет:

Отправить комментарий