Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

вторник, 3 апреля 2018 г.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА про практику застосування вогнепальної зброї працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ України у 1992-1994 рр.


                                                              Міністру внутрішніх справ України                                                         генерал-лейтенанту В.І.Радченку

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про практику застосування вогнепальної зброї працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ України
МВС України, ГУ, УМВС України в областях, на транспорті приймають необхідні заходи до суворого дотримання законності в порядку  зас­тосування табельної зброї та недопущення випадків неправомірного йо­го використання.
В зв’язку із зростанням внутрішньої  напруги в суспільстві, ак­тивізацією криміногенного елементу збільшились випадки протиправного поводження окремих громадян у відношенні до працівників міліції. Дуже часто їх дії відрізняються особливою зухвалістю, а також грубим фізичним насильством. Це примушує працівників міліції використовувати надане їм право застосувати для забезпечення  особистої безпеки, захисту життя та здоров'я громадян табельну зброю.
Закон України "Про міліцій" від 20. 12. 1990 року чітко визначає основи і порядок застосування працівниками міліції табельної зброї. Крім того, 19 червня 1992 року до ст. 15 зазначеного Закону прийня­то доповнення, яке значно розширило права працівників міліції по її застосуванню.
Так, 6 січня о 16.00 у с. Михайло-Олександріпка Березівського району Одеської області до дільничного інспектора міліції РВВС цього району старшого лейтенанта міліції Ігнатенка В. В. звернулась місцева жителька Туфар Г. В. про те, що односельчанин Добровольський, раніше
судимий, побив скло у вікнах її будинку, вилами заколов собаку і б'є чоловіка. На місці події порушник з вилами накинувся на прибулого дільничного. Після попереджувального пострілу співробітник міліції пострілом поранив порушника і доставив до лікарні. Дії дільничного інспектора прокуратурою визнані правомірними.
          Всього в 1992 році при виконанні службових обов'язків працівни­ками міліції 745 разів застосовувалась табельна зброя, в 1993 році - 647, а в 1994 році - 572 . в основному у минулому році зброя застосовувалась: по попередженню злочинів - 108 разів /у 1993 р. - 61/  для захисту від нападу – 173  /1993 р. - 128/; для припинення втечі  з під варти -27 /1993 р. - 28/; а також для зупинки транспортних засобів – 210 (у 1993 р. -209 раз/.
            Як видно з  аналізу, найчастіше зброя застосовувалась для зупинки транспортних засобів. Це становить 36,7%  від загальної кількості випадків її застосування.
            Більше всіх за минулий рік зброю застосовували працівники дорожньо-патрульної служби  ДАІ  - 157 разів /в тому числі 67  при виконанні службових обов'язків по охороні правопорядку, КР  - 112/44, дільничні інспектори міліції  - 72 /33, працівники ППСМ - 126 /78,  ДСО - 19/9. Незаконно застосовували зброю по службах: ППСМ – 12, або 9,5%, КР. - 8  /7,1%,   ДІМ -З /4,1%,    ДСО - 4, /або 9,0% від всієї  кількості фактів застосування зброї.
У 1992. ропі при виконанні службових обов'язків загинуло 78 пра­цівників ОВС, у 1993 р. - 85, а за 1994 рік загинуло  82  працівника. Було поранено у 1992 році  553 чол. , в 1993 - 432,  1994 році  - 377. В тому числі при виконанні службових обов'язків по охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю:

-         загинуло:        1992 р. – 27,   1993 р. – 19,   1994 р. – 30
-         поранено:      1992 р. – 410, 1993 р. – 300, 1994 р. – 257
В той же час, через психологічну непідготовленість, а іноді внаслідок слабких знань правил, випадків і порядку застосування вогнепальної зброї працівники міліції при явних випадках втечі з-під вар­ти, нападів, які пов’язані з фактичним насиллям та використанням злочинцями зброї, нерідко проявляють  нерішучість, проводять по кілька попереджувальних пострілів та інше.
Так, 8 лютого о 3 год. 30 хв. у місті Ізмаїл інспектор ДПС ДАІ МВВС молодший сержант міліції Тимофєєв під час затримання невідомого, який намагався угнати автомашину «Жигулі», змушений був застосувати зброю, оскільки угонщик вчинив опір і кинувся на інспектора ДПС. Піс­ля трьох попереджувальних пострілів працівник міліції поранив невідомого і затримав його.
10 травня о 19.00 у с. Підлісся Івано-Франківської області на ву­лиці дільничний інспектор капітан міліції Бойчук Б. Ф. намагався за­тримати жителя м. Івано-Франківська Швеця, робітника м'ясокомбінату, який у п'яному стані чіплявся до громадян. Останній вчинив фізичний опір і накинувся на працівника міліції. Бойчук після трьох поперед­жувальних пострілів з табельного пістолета Макарова, наступний пора­нив правопорушника у ногу І доставив до лікарні.
Значно зросла кількість випадків необережного поводження із зброєю. Із 37 випадків неправомірного застосування зброї - одинад­цять трапилось по причині особистої необережності.
Так, 6 травня о 22. 00 у м. Павлограді /Дніпропетровська обл. / міліціонер ППСМ МВВС сержант міліції Лівішко Г.Л.,  знаходячись на службі, під час необережного поводження з табельним пістолетом Макаров поранив себе у груди.
10 травня о 13.00 міліціонер відділу ДСО м. Києва при Печерському РУВС молодший сержант міліції Хоменко В. О. , знаходячись на службі, внаслідок необережного поводження з табельним пістолетом поранив себе у ногу.
28 травня о 18 год. 30 хв. у місті Одесі міліціонер ПМШР "Бер­кут' молодший сержант міліції Степанов Ю. П., знаходячись на службі в патрульній автомашині, внаслідок необережного поводження з табель­ною зброєю провів постріл, яким поранив у спину міліціонера-водія пього ж підрозділу молодшого сержанта міліції Буряченка С. В.
В основному зброя працівниками міліції застосовується як край­ній захід. При цьому більшість працівників виявляють витримку, нави­ки орієнтування у тяжких умовах. В той же час внаслідок слабких знань правил та умов застосування зброї ще мають місце випадки неправомір­ного застосування зброї. Більше того, спостерігається їх зростання. Якщо у1993 році було допущено  29 таких випадків, що становить 4, 4%  від загальної  кількості, то в минулому році їх було 37 /6.4%/. При цьому:
- загинуло громадян            1992 р. – 17,        1993 р.- 11,         1994 р.- 8
- поранено            1992 р. – 12,        1993 р.- 14,         1994 р.- 23

Більше всього порушень вимог ст. 15 Закону України "Про міліцію" у цьому році допущено працівниками Управління ИВС України у Львівсь­кій області - 5 випадків, Управління МВС України в Івано-Франківській та Одеській областях - по 3 випадки.
Внаслідок слабкої виховної роботи, а також відсутності контролю безпосередніх начальників за підлеглими допускаються випадки застосу­вання зброї в обставинах, які зовсім не потребують нього, а деякі пра­цівники застосовують зброю навіть для улагодження сімейних конфліктів. Так, в УМВС України у Вінницькій області капітан міліції Лозинський О.А., повертаючись додому у нетверезому стані, застав гостей у своєї жінки і зробив два постріли у підлогу з вимогою покинути житло; а в умвс України на Одеській залізниці прапорщик міліції Чебан В. В. під час з'ясування стосунків із своєю жінкою застрелив її.
В УМВС України в Тернопільській області 20 лютого ц. р. близько 24 години міліціонер-кінолог відділу ДСО при Кременецькому РВВС старший сержант міліції Тивонюк В.І. самовільно залишив службу і ра­зом з міліціонером ППСМ згаданого РВВС сержантом міліції Тивонюком С. В. на власній машині прибули в село Лосятин на весілля. Тивонюк, перебуваючи в нетверезому стані, зайшов на подвір'я, де між ним та групою молоді виникла бійка, під час якої він 6 пострілами з табель­ного пістолета поранив місцевих жителів і себе в ногу. Інші учасни­ки конфлікту відібрали у Тивонюка В. 1. зброю і тяжко побили його.
Ці та інші дії працівників міліції наносять шкоду громадянам, створюють небезпеку для їх життя і здоров'я, принижують авторитет міліції серед населення, що негативно відображається на результатах боротьби із злочинністю.
Поруч із вказаними вище причинами порушень установленого поряд­ку застосування зброї та поводження і з нею є також неналежна професійна підготовка окремих працівників, невміння орієнтуватись в екстремальних умовах, нерішучість при прийнятті рішення про застосування зброї, а також відсутність у деяких керівників органів та підрозділів органів внутрішніх справ постійної та цілеспрямованої роботи по відпрацюванню з особовий складом необхідних професійних навичок.
При опитуванні в ході інспекторських, контрольних та інших пе­ревірок працівників різноманітних служб, органів і підрозділів внутрішніх справ областей та на транспорті виявлено, то нерідко праців­ники міліції слабо знають умови, межі і випадки застосування захо­дів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також матеріальну частину зброї, правила і заходи безпеки в повод­женні з нею.
Так, комісією МВС України було опитано 562 працівника міліції Управління МВС України в Одеській області, із числа опитаних 32% не знають по відношенню до кого заборонено застосовувати спецзасоби. 30% - по відношенню до кого заборонено застосовувати вогнепальну зброю, а 21,2% - в яких випадках застосовується вогнепальна зброя.
В Управлінні МВС України в Тернопільській області було опитано 269 співробітників. Із числа опитаних 20,7% не змогли правильно відповісти проти кого забороняється застосовувати спеціальні засо­би, 80% - випадки використання працівниками міліції вогнепальної зброї, 22,6% - коли забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю.
При перевірці Управління МВС України в Сумській області комісією МВС України було опитано 120 працівників міліції. Так, 41,6% із числа опитаних погано знають по відношенню до кого забороняється за­стосовувати вогнепальну зброю і спецзасоби. 75,8%  - в яких випадках працівник міліції має право застосовувати вогнепальну зброю, 24,1% - коли забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю…

Начальник ГУК МВС України

Генерал-майор внутрішньої служби                                    З.І.Скавуляк

Комментариев нет:

Отправить комментарий