Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

среда, 14 марта 2018 г.

Інформація про загиблих запорізьких працівників органів внутрішніх справ радянського періоду (1918-1945 рр.)

Музеєм ГУНП проводиться пошукова робота по встановленню працівників міліції, які загинули при виконанні службових обов’язків у 1918-1945 роки. Це кропітка довготривала робота, і тому інформація про наших побратимів буде постійно поповнюватись. Літописець

1918 рік

Пункін Іван Юхимович – начальник Ногайської міліції. Розстріляний 23.04.1918 року білогвардійцями.

1920 рік

Чумаченко Б. – міліціонер, загинув у 1920 році від рук махновців.

Байдужий Г. - міліціонер, загинув у 1920 році від рук махновців.

Семенко І. - міліціонер, загинув у 1920 році від рук махновців.

Ецков Антон – міліціонер пришибської міліції. Загинув у 7 грудня 1920 року від рук махновців у колонії Кронштейна Пришибської волості.

Усачов Кирило Олексійович – перший начальник міліції К-Дніпровського району. Загинув у 1920 році.

Шумило Сава – міліціонер 3-го району. Перебуваючи у розвідці разом з товаришами 21.12.1920 року попав у засідку  бійців народно-визвольної армії Нестора Махна у районі с. Михайлово-Лукашево. Був доставлений до штабу, що у с.Любомирівка. Після багаточасових тортур був розстріляний махновцями.

Ткаченко Павло – міліціонер 3-го району. Перебуваючи у розвідці разом з товаришами 21.12.1920 року попав у засідку  бійців народно-визвольної армії Нестора Махна у районі с. Михайлово-Лукашево. Був доставлений до штабу, що у с.Любомирівка. Після багаточасових тортур був розстріляний махновцями.

Скворцов Володимир – міліціонер 3-го району. Перебуваючи у розвідці разом з товаришами 21.12.1920 року попав у засідку  бійців народно-визвольної армії Нестора Махна у районі с. Михайлово-Лукашево. Був доставлений до штабу, що у с.Любомирівка. Після багаточасових тортур був розстріляний махновцями.
«…Как оказалось впоследствии посланные начальником 3 района три милиционера: ШУМИЛО САВВА, ТКАЧЕНКО ПАВЕЛ, СКВОРЦОВ ВЛАДИМИР были настигнуты махновской кавалерией и доставлены в свой штаб в дер. Любомировку. Названные милиционеры в штабе подверглись побоям и пыткам, а после были застрелены на огородах Любомировских крестьян»... Из доклада в Отдел Управления Губревкома 25 декабря 1920 года(ГАЗО  ФР. – 73сч. Оп. – 2с.  Дело – 4. Лист – 39)


Коняєв – загинув у 1920 році від рук махновців.

Два дільничних уповноважених – загинули  у 1920 році від рук махновців у с.Тарасівка.

Невідомий міліціонер 8-го району загинув від рук бандитів отамана Дубини у грудні 1920 року у селі Хитрівка Василівської волості
«…В селе Хитровке Васильевской волости бандитами атамана ДУБИНЫ убит милиционер 8 района...» Из докладной записки в Отдел Управления Губисполкома  от 22 декабря 1920 года(ГАЗО  ФР. – 2.  Оп. – 1.  Дело – 411.  Листы – 4,5)
Денисов Сергій Кузьмич – начальник Бердянської повітової міліції. Загинув 12.12.1920 року  від рук махновців.

58 співробітників міліції загинули лише за два місяці у листопаді-грудні 1920 року на території Запорізької губернії

Комсостава: убито – 2. Ранено – 2
Милиционеров: убито – 58. Ранено – 1.
Сведения о числе убитых и раненых чинах милиции Запорожской Губернии за ноябрь и декабрь 1920 года Из доклада  в Отдел Управления Губисполкома начальника Губмилиции                  М.В.Гибер (ГАЗО  ФР. – 2. Оп. – 1.  Дело – 411. Лист 22)


1921 рік

Хабленко Данило - міліціонер Мелітопольського повіту. Загинув у березні 1921 року від час нальоту махновців на Кирилівку.

Кравцов Петро - міліціонер Мелітопольського повіту. Загинув у березні 1921 року від рук  махновців в с.Хабленко.

Гинце Сергій - міліціонер Мелітопольського повіту. Загинув у березні 1921 року від рук махновців в с.Покровка.

Озерський Володимир - міліціонер Мелітопольського повіту. Загинув у березні 1921 року від рук махновців в с.Покровка.

Грищенко Петро - міліціонер Мелітопольського повіту. Загинув у березні 1921 року від рук махновців в с.Любимівка.

Панченко Григорій - міліціонер Мелітопольського повіту. Загинув у березні 1921 року від бандитів під час нальоту на колонію Андребург Пришибської області.

Бондаренко – помічник начальника міліції. Загинув у ніч на 15 лютого 1921 року від бандитів під час нальоту на с. Миколаївку.

Решетніков Яків – міліціонер 9-го району мелітопольської міліції. Загинув у бою з бандитами.

Корнієнко Іван - міліціонер 9-го району мелітопольської міліції. Загинув у бою з бандитами.

Близнюк – міліціонер карного розшуку мелітопольської міліції. Загинув у бою з бандитами.

Філя Олексій, Абрамко Василь, Молчанов Микола та Стефанович Гаврило – міліціонери загинули від рук махновців при нальоті на Копаньську волость 11 травня 1920 року.
Назаренко Симон та його невідомий побратим -   міліціонери загинули від рук махновців при нальоті на Петропалівську  волость у травні 1920 року.
Каменський Семен – міліціонер. Загинув під час конвоювання арештованого при невідомих обставинах біля Гуляй Поля  у травні 1920 року.

11 мая при налете банд Махно на Копаньскую волость убито 4 тов. милиционеров: тов. тов. ФИЛЯ Алексея, АБРАМКО Василия, МОЛЧАНОВА Николая и СТЕФАНОВИЧА Гавриила.
В Петропавловской волости убиты теми же бандитами милиционер НАЗАРЕНКО Симеон, второй милиционер той же волости убит неизвестно кем. Тов. КАМЕНСКИЙ Семен при припровождении арестованного, с которым он был командирован в село Гуляйполе и там уже в 3 верстах обнаружен убитый.       Из доклада Начальника Губмилиции 19 мая 1921 года (ГАЗО ФР. – 641.   Оп. – 1  Дело  - 9.   Лист -2)

Козаков Лука – старший помічник начальника 1-го району повітміліції
Поляцький Артем, Куценко Олексій – молодші піші міліціонери 1-го району повіт міліції. Загинули 16.04.1921 року під час розмінування морської міні, що викинуло штормом на берег Бердянська.
«…п. 4.  Исключить из списков МИЛИЦИИ и всех видов довольствия с 16 сего апреля 1 района Уездмилиции  старшего помощника Начальника тов. КОЗАКОВА Луку, младших пеших милиционеров ПОЛЯЦКОГО Артема и КУЦЕНКО Алексея, как убитых морской миной, выброшенной волнами на берег при разряжении последней...» ПРИКАЗ № 49 Начальника Бердянской Уездгормилиции  27 апреля  1921 г.

Кальм Григорий, Полівець Василь – старші піші міліціонери, Федоренко Денис, Харченко, Масталов Андрій – молодші піші міліціонери Бердянської повітової міліції 19 травня 1921 року по-звірячому порубані махновцями у селі Софіївка.

п. 7.  Исключить из списков чинов МИЛИЦИИ 6-го  района Уездгормилиции и всех видов довольствия  старших пеших милиционеров КАЛЬМ Григория, ПОЛИВЦА Василия и младших пеших милиционеров ФЕДОРЕНКО Дениса, ХАРЧЕНКО и МАСТАЛОВА Андрея, как зверски порубленных бандой Махно в селе Софиевке 19 мая 1921 года. ПРИКАЗ № 56 Начальника Бердянской Уездгормилиции 23 мая   1921 г. (ГАЗО  ФР. - 641. Оп. – 1. Дело - 8. Лист - 49) 

Молчанов – міліціонер В.Токмацької міліції, загинув від рук махновців 16 травня 1921 року під с.Копани.
Доношу, что 16 сего Мая в 10 часов утра появился отряд как видно банды Махно, двигающийся из села Верхний Куркулак  и Сладкой Балки, проходившая мимо села Копани на колонию Блюменталь. Открылась пулеметная стрельба, заслышав стрельбу старший милиционер тов. Верещага и младший милиционер тов. Молчанов отправились на подводе на Копани узнать в чем дело, но встретили 3 бандита, которые сделали ниже следующее: выстрелом одного бандита был тяжело ранен милиционер Молчанов в левый глаз, а старший милиционер тов. Верещага  несмотря на выстрелы соскочил с подводы и бежал, по ему сделано было несколько выстрелов, но все таки ему удалось спастись от бандитов в саду одного гражданина. Бандиты забрали тачанку и пару лошадей, которые были в наряде, сели вдвоем и вывезли Молчанова за село и зарубили.                        
 Р А П О Р Т   старшего милиционера  Верещаги начальнику Б.Токмакской милиции. (ГАЗО  ФР. -  317. Оп. – 1. Дело 109. Лист 5) 


Балахнін - агент 1-го розряду відділу карного слідства 3-го району, загинув від рук бійців учбового батальону 30-ї дивізії при невідомих обставинах 6 серпня 1921 року у Н.Молочанську
Доношу до вашего сведения, вчера 6 августа в 10 часов вечера поднялась стрельба ружейная. Я оседлал лошадь и выехал выяснить в чем дело. Когда я выехал и направился по направлению стрельбы в Н.Молочанск, меня по дороги задержали красноармейцы Учебного батальона 30 дивизии во главе с командиром и не обратили внимание на мой документ и на секретное слово, меня задерживали через каждые три шага. Приехавши в Н.Молочанск меня задержала первая рота и что хотела седлать меня с лошади и недопустить на место происходящей стрельбы. Мне удалось своей инергической настойчивостью добраться на место приступления где мне и пришлось видеть красноармейцев около отдела уголовного следствия где выяснилось, что красноармейцы Учебного батальона 30 дивизии оцепили здание угрозыска где мне пришлось много видеть. Одного из агентов убитого и другого товарища заведующего следственного стола, он был тяжело ранен.
Рапорт начальника милиции 3 района     В.Исенко  начальнику Б.Токмакской милиции
(ГАЗО  ФР. -  317. Оп. – 1. Дело 117. Лист 21) 

Доношу до вашего сведения, что вечером 6 с/г Августа подотдел № 3  в  Молочанске был обстрелян Учебным Батальоном 30 дивизии, при чем убит на повал агент 1-го разряда тов. Балахнин, тяжело ранен заведывающий подотделом тов. Шолохов, которому уже отрезали правую руку выше локтя и легко ранен агент 1-го разряда тов. Овсянников в руку и в бок. Подотдел № 3 совершенно разгромлен и прикратил функционирование.
Начальнику Б.Токмакской милиции Р А П О Р Т  Начальник Б.Токмакского уездного
Уголовно-розыскного отделения   П.М.Летуновский 7.07.1921 г.
(ГАЗО  ФР. -  317. Оп. – 1. Дело 112. Лист 23) 

Скрипник – милиционер Гуляйпільського повіту убитий трьома невідомими  6 травня 1921 року.

Невідомий міліціонер Гуляйпільського повіту загинув від рук махновців в Кінсько-Роздорській волості 15-16 травня 1921 року.

11 невідомих міліціонерів Гуляйпільського повіту загинули від рук махновців 19 травня 1921 року у с.Андріївка.
6 мая тремя вооруженными был встречен милиционер Скрыпник сопровождавший 2 арестованных. Милиционер убит, арестованные отпущены.
15-16 мая в Конско Раздорской волости в 12 часов со стороны Гусарки налетела банда в 300 сабель с пулеметами во главе Махно. Бандой зверски изрублены предволисполкома тов. Курченко, один милиционер и увезены с собой несколько человек (более 10) амнистированных граждан. Одного амнистированного банда зарубила.
19 мая в селе Андреевка банда во главе Махно зарубила 11 милиционеров, сильно ранен военком
ИЗ  ТЕЛЕГРАММ  И СВОДОК В Запорожский Губотуправ По Гуляйпольскому уезду
(ГАЗО  ФР. -  2. Оп. – 1. Дело 521. Листы 19, 28)

49 продагентів, міліціонерів та радянських службовців загинули від рук махновців у с. Петропавлівка В.Токмацького повіту 11 травня 1921 року.
5 співробітників міліції загинули від рук махновців у с. Андріївці Бердянского повіту 23 травня 1921 року.

В связи с появлением самого Махно и бандитов, все мелкие банды и отдельные бандиты оживили свою деятельность. 11 мая в селе Н.Григорьевке появилась банда Махно 300 сабель, разогнав волисполком, убив несколько человек, направилась по направлению Кривой Рог, попутно вербуя бандитов, откуда через Жеребецкую волость направилась в Б.Токмакский уезд, где разогнав волисполкомы и Сельсоветы, убив 49 человек продагентов, милиционеров и Советских служащих в селе Петропавловке и направилась в Копаньскую волость.  Банда при налете варварски расправлялась с милиционерами, продагентами и советскими работниками. Убитые были изуродованы до неузнаваемости, доходило до 40 ран. При проходе через полотно железной дороги Б.Токмак-Федоровка бандитами сделано крушение поезда, где сгорело 11 цистерн бензина и керосина  и несколько  площадок с аэропланами. 23 мая в селе   Андреевка Бердянского уезда убито 11 красноармейцев и 5 сотрудников милиции.
Из доклада Запорожского  Губотуправа о состоянии губернии за май месяц 1.06.1921 г. (ГАЗО  ФР. -  2. Оп. – 1. Дело 21. Лист 222) 

Омельченко Федір – міліціонер Гуляйпільського повіту, загинув від рук махновців біля села Воскресенівка 1.04. 1921 г.
«…В Воскресеновке милиционер Федор Омельченко ехал в Новоселовку, который в 7 верстах от Воскресеновки зарублен этой бандой…» С В О Д К А По Гуляйпольскому уезду  к 1.04. 1921 г
(ГАЗО  ФР. -  2. Оп. – 1. Дело 521. Лист 4)

Утухін Іван – старший міліціонер Мелітопольського повіту. Загинув у ніч на 8 березня 1921 року від час нальоту  махновців на Кирилівку та Горіле.
Єрмаков Трофим - міліціонер Мелітопольського повіту. Загинув у ніч на 8 березня 1921 року від час нальоту  махновців на Кирилівку та Горіле.
«…Получены сведения от начальника района Уездной  милиции о том, что в ночь на 8 марта с/г при неожиданном налете махновской банды на с. Кириловку и Горелое убиты ст. милиционер УТУХИН ИВАН и ЕРМАКОВ ТРОФИМ.      В Губотуправ из Мелитополя.   Исх. № 2169 от 10.03.1921. (ГАЗО  ФР. – 2.  Оп. – 1. Дело – 419.  Лист – 37)
Долженко – агент, Горбін – міліціонер загинули від рук махновців у с.Гаврилівка Гуляйпільського повіту у березні 1921 року.
6 невідомих міліціонерів загинули у с.Камянка Олександрівського повіту у березні 1921 року.
3 агента міліції загинули у Лепетіхській волості Мелітопольського повіту
2 міліціонера загинули у с.Благовіщенка Олександрівського повіту

                          Фамилии убитых милиционеров  и других советских работников

Милиционер Омельченко в селе Воскресенка Александровского уезда.
2 милиционера в селе Царе-Константиновка Александровского уезда.
Милиционеры Утухин Иван и Ермаков Трофим в селе Горелое Мелитопольского уезда.
Агент Долженко и милиционер Горбин в селе Гавриловке Гуляйпольского уезда.
6 милиционеров и один политработник Чаусов в селе Каменке Александровского уезда.
3 агента милиции в Лепетихской волости Мелитопольского уезда.
2 милиционера в селе Благовещенка Александровского уезда.
Из ежемесячной ведомости о контрреволюционных выступлениях и их ликвидации на территории Александровской  губернии за период с 1 марта по 1 апреля 1921 г. (ГАЗО  ФР. -  2. Оп. – 1. Дело 537. Лист 92) 


22 співробітника міліції загинули за один місяць травень 1921 року на території Запорізької губернії

За май месяц в борьбе с бандитами из строя милиции выбыли:
Убитыми  – 22.  Ранеными – 1.
Сведения о работе Губмилиции за май месяц 1921 года Из доклада  в Отдел Управления Губисполкома начальника Губмилиции  М.В.Гибер(ГАЗО  ФР. – 2. Оп. – 1.  Дело – 411. Лист 82)


1922 рік

Березін І.М. – начальник 2-го району Запорізької губернії. Загинув від рук невідомих бандитів у ніч на 21 січня 1922 року.

1926 рік

Подгородецький С.Я. – начальник токмацької райміліції. Загинув від рук бандитів банди Василя Кравцова у 1926 році.


Комментариев нет:

Отправить комментарий