Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

вторник, 4 июля 2017 г.

КОНЦЕПЦІЯ "100 ДНІВ ЯКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ"


Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який, відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", почав свою роботу 7 листопада 2015 року.
Основна мета наразі – створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс, відповідно до вимог суспільства.
Задля досягнення зазначеної мети Національна поліція проводить глобальну переатестацію своїх працівників.
Починаючи з першого дня служби, робота працівників, які пройшли атестацію, буде оцінюватися згідно з методикою "100 днів якості Національної поліції".
Оцінка якості роботи працівників буде здійснюватися незалежно від їхніх посад, звань, а також територіального та структурного підпорядкування.
Ми розглядаємо ці 100 днів як перехідний період для адаптації всіх підрозділів і працівників Національної поліції до нового стандарту якості та оцінки результатів своєї роботи.
Після завершення 100 днів будуть прийняті кадрові рішення щодо керівного складу територіальних і структурних підрозділів Національної поліції України.
Основні проекти, які будуть реалізовані в рамках Концепції:

І. КАРДИНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РОБОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ – З КІЛЬКІСНИХ НА ЯКІСНІ.
Національна поліція України відмовляється від статистичних методів оцінки роботи підрозділів і працівників. Для нас важливі не кількісні, а якісні показники роботи працівників поліції.
Протягом 100 днів усі структурні підрозділи Національної поліції по всій країні двічі пройдуть перевірку якості своєї роботи.
Кінцева оцінка якості роботи територіальних та структурних підрозділів Національної поліції, а також їхніх керівників і рядових працівників формуватиметься з урахуванням таких показників:
А) результати зовнішнього соціологічного опитування населення;
B) результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем;
C) результати внутрішнього опитування працівників Національної поліції;
D) оцінка результатів виконання пріоритетних завдань.

А) Результати зовнішнього соціологічного опитування населення
Найближчим часом Національна поліція залучить незалежні соціологічні служби для проведення соціологічного дослідження думки населення про роботу поліції.
Ключовими показниками стануть:
• динаміка довіри населення до територіальних управлінь Національної поліції;
• оцінка громадянами почуття власної безпеки в районі проживання;
• оцінка рівня корупції у підрозділах поліції;
• рівень задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;
• оцінка оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності.
B) Результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем
Національною поліцією розробляється методика оцінки якості роботи територіальних органів поліції регіональними бізнес-спільнотами.
Зазначені дослідження також будуть здійснюватися незалежними соціологічними службами у фокус-групах за різними напрямами:
• оцінка роботи поліції приватними підприємцями;
• оцінка роботи поліції малим і середнім бізнесом;
• оцінка роботи поліції великим бізнесом та іноземними компаніями.
Ключовими показниками роботи поліції з бізнес-середовищем стануть:
• динаміка довіри до територіальних управлінь Національної поліції;
• оцінка ефективності роботи поліції;
• наявність фактів втручання в роботу комерційних структур;
• оцінка сприйняття рівня корупції в підрозділах поліції.
C) Результати внутрішнього опитування працівників Національної поліції
Внутрішнє опитування працівників також здійснюватиметься незалежними соціологічними службами.
Ключовими чинниками вивчення стануть:
• оцінка роботи колег у рамках підрозділу за ключовими параметрами: ініціативність, оперативність, відповідність цінностям тощо;
• оцінка роботи вищого керівництва структурних і територіальних підрозділів, їхніх зусиль по забезпеченню нормальних умов роботи поліцейських;
• оцінка рівня співпраці структурних підрозділів поліції;
• оцінка мотивації працівників.
Результати внутрішнього опитування, поряд з інформацією Департаменту внутрішньої безпеки, будуть використовуватися під час прийняття ключових кадрових рішень, зокрема щодо заохочень та просування по службі в усіх без винятку структурних підрозділах Національної поліції.
D) Оцінка результатів виконання пріоритетних завдань
Протягом "100 днів якості" завдання підрозділів будуть розподілені за пріоритетами. Завдання, виділені із загального масиву, отримають статус першочергових або пріоритетних.
Оцінка ефективності виконання цих завдань буде покладена на керівників структурних підрозділів апарату Національної поліції за відповідними напрямами.
Звіти про виконання цих завдань братимуться до уваги під час прийняття кадрових рішень у територіальних органах Національної поліції.

ІІ. КЕРІВНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНЫХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПОСТУПОВО МАЮТЬ СТАТИ МЕНЕДЖЕРАМИ
Згідно з концептуальним рішенням керівництва Національної поліції, з-під впливу керівників територіальних органів Національної поліції виведена низка ключових структур.
Зокрема, Кримінальна поліція і Патрульна поліція.
У межах Кримінальної поліції вертикальне підпорядкування реалізовано в:
• Поліції захисту економіки;
• Кіберполіції;
• Поліції з боротьби з наркозлочинністю.
Усі ці структури вертикально інтегровані і підпорядковуються безпосередньо Центральному органу управління Національної поліції.
З урахуванням цих структурних і функціональних змін, вплив керівника територіального управління Національної поліції безпосередньо на оперативну діяльність поліції зменшиться і значно зросте його роль як менеджера.
У зв'язку з цим, Національна поліція кардинально змінює принцип призначення керівників територіальних органів.
Відбір, тестування і підготовка нових керівників територіальних органів Національної поліції буде проходити в рамках проекту "Лицарі честі", розробленого спільно українськими та іноземними експертами за підтримки міжнародної місії технічної допомоги ICITAP та інших донорів.

ІІІ. ПРОЕКТ “ЛИЦАРІ ЧЕСТІ”
Основне завдання проекту "Лицарі честі" – виявлення, оцінка і підготовка нових лідерів і професіоналів, здатних посісти керівні посади в територіальних органах Національної поліції України.
Розробляючи проект, ми виходили з того, що, у зв'язку із запровадженням нової структури Національної поліції України, керівники територіальних підрозділів окрім професійного досвіду повинні мати:
• високі лідерські якості;
• менеджерські навики;
• навики управління персоналом;
• хорошу ціннісну підготовку.
Керівник територіального підрозділу повинен подавати особистий приклад своїм підлеглим і демонструвати високий рівень своєї ціннісної підготовки та участі у підвищенні якості роботи поліції в цілому.
Він повинен бути обізнаний щодо проблем та потреб як своїх підлеглих, так і жителів підопічного йому регіону. Саме він задає тон роботи підрозділу.
Крім цього, керівники головних управлінь у регіонах повинні відігравати ключову роль у професійному та технічному розвитку підпорядкованого органу і бути здатними:
• чітко сформулювати завдання;
• формувати політику підпорядкованого органу;
• дотримуватися стандартів якості роботи своїх підлеглих;
• забезпечити публічну безпеку і порядок у регіоні.

Етапи реалізації проекту "Лицарі честі":
А) відбір кандидатів для участі у проекті;
В) тестування потенційних учасників;
С) курси підготовки лідерів;
D) фінальне тестування і розподілення.
A) Відбір кандидатів
Відбір кандидатів здійснюватиметься підрозділами внутрішньої безпеки Національної поліції на підставі результатів внутрішнього опитування працівників територіальних підрозділів.
Відбір майбутніх учасників відбуватиметься за такими критеріями:
• авторитет колег із профільних підрозділів;
• лідерські якості;
• відсутність відомостей про причетність до корупційних чи інших незаконних схем, негативних фактів і записів під час служби.
В) Тестування учасників проекту
Відібрані кандидати пройдуть ретельне тестування і співбесіду з Центральною атестаційною комісією Національної поліції України.
Зокрема, кандидатам буде запропоновано пройти такі тести:
• GST (General Skills Test – Тест загальних навичок);
• Спеціалізований тест за відповідним напрямом;
• MIDOT (Тест оцінки надійності і професійної етики).
Учасниками проекту стануть кандидати, які набрали максимальну кількість балів за результатами всіх тестів і пройшли співбесіду з Центральною атестаційною комісією Національної поліції України.
С) Курси підготовки лідерів
Головне завдання проекту – системна підготовка майбутніх керівників Національної поліції всіх рівнів. Ми твердо переконані, що в нових реаліях керівник органу або підрозділу Національної поліції, насамперед, повинен бути лідером.
Курс підготовки спрямований на забезпечення майбутніх керівниківНаціональної поліції України знаннями і навиками, необхідними для ефективного управління територіальними органами і структурними підрозділами Національної поліції.
Окремий акцент у проекті буде зроблено на підвищення лідерських якостей учасників, а також їхньої ціннісної і етичної підготовки.
Безпосереднім керівником курсу навчання стане Голова Національної поліції України.
Програма навчання проходитиме за такими напрямами:
• курс лідерства;
• стратегічний менеджмент у структурах НПУ;
• професійна підготовка за напрямками діяльності поліції (слідство, оперативно-розшукова діяльність, охорона публічної безпеки та порядку);
• управління ресурсами бюджетної організації;
• управління персоналом;
• загальна концепція реформування НПУ;
• територіальні органи поліції у системі державних органів;
• правові аспекти роботи керівника територіального органу НПУ;
• вивчення специфіки роботи поліції з урахуванням демографічних, політичних і культурних особливостей регіонів;
• етичний кодекс працівників поліції і керівників НПУ;
• публічна комунікація, робота зі ЗМІ і репутаційний ризик-менеджмент.
Під час підготовки учасники здаватимуть проміжні тести.
D) Фінальне тестування і розподіл
За підсумками курсу підготовки буде проведено фінальне тестування з усіх дисциплін, результати яких враховуватимуться при прийнятті подальших кадрових рішень.
Кадрові рішення щодо чинних голів територіальних управлінь Національної поліції прийматимуться з урахуванням результатів "100 днів якості".
Звільнені посади будуть запропоновані випускникам проекту "Лицарі честі".

ІV.РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР
Паралельно з реалізацією проекту "Лицарі честі" ініціюється проект створення Рекрутингового центру, підтримку якому надає місія міжнародної технічної допомоги та інші донори.
Основною метою Рекрутингового центру, у структурі якого функціонуватимуть регіональні представництва, є відбір кандидатів на службу до Національної поліції і технічна допомога у проведенні їхньої атестації.
Рекрутинговий центр буде самостійною структурою, що не входитиме до складу Національної поліції, а також буде незалежною від політичних та інших впливів.
Методологія відбору персоналу буде максимально прозорою, відповідатиме вимогам Закону України "Про Національну поліцію" і втілюватиметься професіоналами високого рівня.

V. КАР'ЄРНИЙ РІСТ: ЯК ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НАЧАЛЬНИКИ
Нова кадрова політика Національної поліції виключає автоматичне призначення міліцейських керівників на керівні посади в поліції.
Кар’єрний ріст в поліції буде обумовлений чіткими правилами і порядком.
Зокрема, кандидати на керівні посади, запропоновані регіональними головними управліннями поліції, повинні будуть пройти:
• тести:
- GST (General Skills Test – Тест загальних навичок),
- Спеціалізований тест за відповідним напрямком,
- MIDOT (Тест оцінки благонадійності і професійної етики);
• поліграф;
• погодження з Департаментом внутрішньої безпеки.

VI. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
У структурі апарату Національної поліції створено підрозділ внутрішньої безпеки, що має принципово нову філософію діяльності.
Поряд з відмовою від каральних функцій основними завданнями Департаменту буде:
• моніторинг ризиків і загроз у поліцейській діяльності;
• контроль за дотриманням законності у повсякденній діяльності поліції;
• забезпечення зв’язку апарату Національної поліції із суспільством, зокрема за допомогою "гарячої лінії".

Реалізація Концепції дозволить створити Національну поліцію як якісно новий правоохоронний орган, незалежний від політичних впливів, в якому кожен поліцейський професійно і чесно служитиме українському народу.
Комментариев нет:

Отправить комментарий