Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

пятница, 25 декабря 2015 г.

Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 988

Київ

Про грошове забезпечення поліцейських
 Національної поліції

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Грошове забезпечення курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання складається з посадового окладу.

Грошове забезпечення Голови Національної поліції та його заступників визначається цією постановою.

2. Виплата грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством внутрішніх справ.

3. Затвердити:

схему окладів за спеціальним званням поліцейських у розмірах згідно з додатком 1;

схему посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах згідно з додатком 2;

схеми посадових окладів поліцейських у розмірах згідно з додатками 3—10.

4. Надати право керівникам органів, закладів та установ Національної поліції в межах затверджених для них асигнувань на грошове забезпечення:

1) установлювати:

посадові оклади поліцейським та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 2—10;

надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.

Установлення зазначеної надбавки Голові Національної поліції та заступникам Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ;

підвищення за службу в поліції особливого призначення (особам, які безпосередньо виконують функції із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

2) здійснювати преміювання поліцейських відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби.

Преміювання Голови Національної поліції та заступників Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ і на підставі поданого Міністерством фінансів висновку;

3) надавати поліцейським матеріальну допомогу для оздоровлення в розмірі посадового окладу.

5. Виплачувати:

1) надбавку за стаж служби в поліції в розмірах згідно з додатком 11;

2) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень — у розмірах та порядку, визначених законодавством;

3) доплату за службу в нічний час — у розмірі 35 відсотків посадового окладу з розрахунку за кожну годину служби в нічний час;

4) надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі — у розмірі до 20 відсотків посадового окладу. Надбавка виплачується особам, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі;

5) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, — у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

6) доплату за вчене звання у разі, коли особа займає посаду, що пов’язана з педагогічною або науковою діяльністю, і має вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), — у розмірі 5, професора — 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

7) надбавку за почесне звання “заслужений” — у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується, коли виконання поліцейськими службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;

8) підвищення на 25 відсотків посадових окладів курсантам за відмінне навчання або отримання відповідної кількості балів за шкалою ECTS за результатами екзаменаційної сесії.

6. Видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Національної поліції.

7. Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів затвердити у двотижневий строк порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.

Прем’єр-міністр України                                              А. ЯЦЕНЮК

Додатки дивись тут

Комментариев нет:

Отправить комментарий