Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

пятница, 7 ноября 2014 г.

Концепція першочергових заходів реформування системи внутрішніх справ України

На розширеному засіданні Колегії МВС України Міністр презентував Концепцію першочергових заходів реформування системи внутрішніх справ. 
У розширеному засіданні Колегії МВС України  взяли участь  Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, Міністр оборони України Степан Полторак та Євген Захаров, представник  Експертної ради з питань захисту прав людини в системі органів внутрішніх справ та реформування відомства.

Ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом визначає якісно новий формат наших взаємовідносин. Є стратегічним орієнтиром системних реформ в країні.

Одним із головних чинників забезпечення відповідності діяльності європейським нормам і стандартам, безумовно, буде реформа Міністерства внутрішніх справ.


Суспільство вимагає докорінних змін у роботі правоохоронних органів. Наші громадяни хочуть почувати себе в безпеці та бути впевненими в державних інститутах, що мають їх захищати.

Натомість маємо заполітизовані бюрократичні органи, з каральними функціями, низькою ефективністю роботи, надмірним штатом управлінського персоналу та високим рівнем корупції.

Громадськими організаціями, з урахуванням світового досвіду, розроблено проект Стратегії розвитку ОВС. Її вже схвалено на Експертній раді з питань захисту прав людини в системі органів внутрішніх справ та реформування відомства.

На основі зазначеної Стратегії Міністерством підготовлено Концепцію першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ. Саме вони подаються на розгляд Уряду.

Відеопрезентація основних напрямків реформування МВС представлена мною в засобах масової інформації для публічного обговорення.

 На даний час МВС фактично залишається міністерством міліції, на відміну від сучасних європейських моделей (приклад МВС Польщі).


Метою Концепції є перетворення МВС на цивільне правоохоронне багатопрофільне відомство з чітким розмежуванням політичної та правохоронної функцій. Воно має формувати державну політику у сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, захисту державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи.


Для виконання цих функцій передбачається утворення центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ:
Національної поліції;
Національної гвардії;
Державної міграційної служби;
Державної прикордонної служби;
Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.
Міністерство внутрішніх справ стає відкритим політичним органом управління вказаних центральних органів (так званим – Home office). Останні не входять до апарату МВС та мають самостійні управлінські апарати.


Так, по-перше - передбачається деполітизація правохоронних органів. (За Міністром залишається політична функція. За керівниками правоохоронних структур, що входитимуть до складу системи Міністерства – професійна. Проходження служби в цих структурах не буде залежати від зміни політичного керівництва держави).
 
По-друге - Міністерство внутрішніх справ буде демілітарізовано. У погонах залишаться лише працівники, які виконують практичні функції у сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, захисту державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи.


По-третє – передбачається децентралізація, що супроводжуватиметься скороченням значної кількості підрозділів зі спорідненими і дублюючими функціями та їх реорганізація. (Підрозділи боротьби з організованою злочинністю, ветеринарної, транспортної міліції тощо). Буде переглянуто статус Державної атомобільної інспекції, розширені повноваження дільничних інспекторів та патрульної служби. Зменшиться кількість спеціальніх підрозділів, натомість - буде створено один універсальний.


По-четверте – буде запроваджено європейську модель підбору та навчання кадрів. (Підбір кадрів буде здійснюватись прозоро, на конкурсній основі, з урахуванням думки громадськості та за результатами тестування).


Також будуть розроблені дієві механізми контролю за діяльністю правоохоронців з боку громадськості. Підвищено роль інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування в заходах із забезпечення прав і свобод населення.


Реформування планується провести в два етапи:
Перший етап (2014 рік)
- функціональні та організаційні перетворення апарату МВС;
- ліквідація дублюючих підрозділів та об’єднання структурних підрозділів зі спорідненими завданнями і функціями;
- розроблення та прийняття нової редакції Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України».
Другий етап (2015 -2016 роки):
- розроблення та прийняття нової законодавчої бази з урахуванням європейських норм і стандартів;
- реалізація інституційних та функціональних перетворень і внесення змін після прийняття нових редакцій законодавчих актів;
- здійснення організаційних заходів, спрямованих на стале, ефективне та злагоджене функціонування нової моделі побудови органів внутрішніх справ.


Реалізацію положень Концепції передбачається досягти шляхом імплементації передового досвіду європейських країн, переходу від каральних до сервісних функцій та забезпечення керованості та єдності системи.
Наряду з удосконаленням функціональної структури Міністерства та підпорядкованих центральних органів виконавчої влади, будуть впроваджуватися сучасні автоматизовані інформаційні та телекомунікаційні технології. (Система єдиного документообігу, засоби відеофіксації, термінали реєстрації відвідувачів, системи безготівкової оплати штрафів).
Буде мінімізовано упередженість працівників правоохоронних органів шляхом запровадження системи їх ідентифікації та технічних засобів контролю за діяльністю. 
Реалізація положень Концепції дасть змогу якісно вдосконалити ефективність та своєчасність реагування на сучасні виклики і загрози. Наблизить стандарти діяльності правоохоронців до європейських. Підвищить якість надання послуг громадянам та рівень довіри суспільства до МВС. 
Одночасно передбачається удосконалювати правовий та соціальний захист працівників системи МВС. Підвищувати авторитет та престиж служби в правоохоронних органах.
Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюватиметься у межах асигнувань, що передбачаються на утримання відповідних органів державної влади на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.

Комментариев нет:

Отправить комментарий