Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

среда, 4 сентября 2013 г.

Контроль за інформацією буде автоматизований


Для мінімізації впливу людського фактора та оперативного інформу­вання всіх підрозділів правоохоронного відом­ства з 1 серпня 2013 року в органах внутріш­ніх справ України запроваджено систему авто­матизованого контролю.
До цього часу система опера­тивного інформування  МВС базу­валася на принципі ручного» ви­значення оперативними чергови­ми інформації про злочин  або по­дію відповідно до Переліку кримінальних
правопорушень, ін­ших правопорушень, надзвичай­них ситуацій та інших подій, за­твердженого наказом МВС, яку необхідно передавати до Мініс­терства. Відповідно й строк, у який інформація повинна переда­ватись до Міністерства, попри чітко визначені терміни подання спецповідомлення до чергової частини МВС щодо кожної події, у «ручному» режимі проставляв у системі «Факт» оперативний чер­говий.
Для мінімізації впливу люд­ського фактора, а саме - дій опера­тивних чергових, на процес пере­дачі інформації до МВС при орга­нізації оперативного інформуван­ня з 1 серпня 2013 року в органахвнутрішніх справ України запро­ваджено систему автоматизова­ного контролю.
Віднині чергова частина Го­ловного штабу МВС матиме змо­гу в реальному часі відстежувати кримінальні правопорушення, які були зареєстровані в будь-якому міськрайліноргані внутрішніх справ.
Впроваджене програмне забез­печення дозволяє роботизувати процес визначення інформації, що має передаватися до Чергової частини Міністерства. Це вирішу­ється шляхом автоматичного від стеження подій, що вносяться до системи «Факт» під час їхньої ре­єстрації, а в разі відсутності відмітки про інформування Мініс­терства - примусовим внесенням до бази даних відмітки про необ­хідність її передачі до МВС.    УЗГ МВС
«Іменем закону» № 34 від 22.08.2013


Комментариев нет:

Отправить комментарий