Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

среда, 8 сентября 2021 г.

От сержанта до генерала

Поисковый клуб «Память» начинает поиск всех бывших сотрудников запорожской милиции (кроме начальников Запорожского УМВД), которые дослужились до генеральских чинов в системе МВД Украины и стран СНГ, а также в других силовых структурах. Надеемся на активную помощь посетителей сайта. Будем рады получить любую информацию, касающуюся этой категории сотрудников.  Летописец.

 

Негодченко Олександр Володимирович

генерал-майор міліції

 

 Народився 15 червня 1954 р. у м. Середина-Буда Сумської обл. Трудову діяльність розпочав у 1972 р., пра­цюючи токарем, котельником, машиністом-оператором. У тому ж році призваний до лав Збройних Сил, де прохо­див службу до 1974 р. В органах внутрішніх справ з жовтня 1976 р.

Закінчив Дніпропетровську спеціальну середню шко­лу міліції МВС СРСР (1978 р.), Київську вищу школу МВС СРСР (1983 р.) та Академію МВС СРСР (1991 р.).

У 1978—1983 рр. працював інспектором відділу по бо­ротьбі з розкраданням соціалістичної власності УВС За­порізької області.

Протягом 1983—1988 рр. — викладач-методист нав­чального відділу Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР.

У 1988—1991 рр. — ад’юнкт кафедри кримінології та організації профілактики злочинів Академії МВС СРСР. Після захисту кандидатської дисертації з жовтня 1991 р. по лютий 1995 р. викладав кримінальне право та загальноправові дисципліни у Дніпропетровському училищі міліції МВС Ук­раїни.

З лютого 1995 р. по квітень 1997 р. — начальник кафедри криміна­льного права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України.

У квітні 1997 р. призначений ректором Дніпропетровського училища міліції МВС України, а з травня 1998 р. — ректор Дніпропетровського юридичного інституту МВС України, потім ректор Юридичної академії МВС України.

Кандидат юридичних наук, доцент. Автор 42 наукових праць, серед яких 11 навчальних посібників, підручник у складі авторського колекти­ву та 30 наукових статей.

Академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяль­ності (МАНЕБ), член-кореспондент Міжнародної кадрової академії (МКА). Брав участь в установчій конференції та є членом Криміноло­гічної асоціації України, а також головою її Дніпропетровського регіо­нального відділення. Член Ради ректорів вищих навчальних закладів МВС України, а також входить до складу Ради ректорів вищих навчаль­них закладів Дніпропетровського регіонального центру.

Має відомчі медалі та відзнаки.

 

 


Голов Семен Ничипорович

(1896-1962)  

комісар міліції третього рангу

Народився у Херсонській обл. Трудову діяльність по­чав в 1909 р., працюючи чорноробом, конторником. У 1918—1920 рр. — боєць партизанського загону. В 1925 р. закінчив школу робітничо-селянської молоді у м. Харкові.

У 1925—1944 р. перебував на посадах інспектора карного розшуку Управління Міліції Запорізької області, начальника Київської окружної міліції по розшуку, начальника від­ділу УМ Харківської області, помічника начальника УМ НКВС Одеської області, начальника УМ НКВС Сталін­ської області, заступника начальника Управління міліції НКВС УРСР, заступника начальника УНКВС Куйбишевської області.

У 1944—1955 рр. — на керівних посадах в органах внутрішніх справ Сталінської (тепер Донецької) області.

Нагороджений двома орденами Леніна, двома ордена­ми Червоної Зірки, орденами Червоного Прапора, Трудо­вого Червоного Прапора та багатьма медалями.

 

                                       

Вольневич Іван Климентійович

(1904-1988)

комісар міліції третього рангу 

Народився у 1904 р. у с. Харитонівка Балтського р-ну Одеської обл. У 16-річному віці почав працювати: спочатку робітником, рахівником земвідділу, згодом — секретарем сільради. У 1926—1928 рр. — служба в лавах Червоної Армії.

Від 1928 р. — в органах внутрішніх справ, де обіймав посади інспектора секретаріату, начальника групи, від­ділення політвідділу. У 1930 р. закінчив Харківський автодорожній інститут, а в 1935 р. — курси марксизму-ленінізму при ЦК Компартії України, після чого був при­значений заступником начальника політвідділу управ­ління МВС УРСР.

У 1939—1941 рр. — начальник відділу служби та бой­ової підготовки УНКВС в Запорізькій області.

У роки Великої Вітчизняної війни був начальником охорони тилу дивізії Південно-Західного та Північно-Кавказького фронтів. З 1944 р. — заступник начальника уп­равління МВС УРСР. У 1956 р. звільнений па пенсію.

Нагороджений орденами Леніна, Червоної Зірки, Червоного Прапора, Вітчизняної війни II ступеня та ме­далями.

 


Тоцький Олексій Никифорович

генерал-майор міліції

 

Народився 14 вересня 1928 р. у м. Пологи Запо­різької обл.

У 1951 р. закінчив Харківський юридичний інститут і до 1959 р. знаходився на прокурорсько-слідчій роботі.

У 1959—1962 рр. — інструктор Запорізького обкому Компартії України, рішенням якого в 1962 р. був на­правлений на роботу в органи внутрішніх справ і призна­чений на посаду заступника начальника УВС цієї області.

У 1972—1973 рр. — заступник начальника УВС Пол­тавської області, а потім начальник цього ж управління. З 1980 р. — заступник начальника УВС Сумської області, з 1983 р. — начальник факультету № 2 Київського філіалу Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації МВС СРСР.

У 1986 р. звільнений у відставку за станом здоров’я.

Заслужений працівник МВС СРСР. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапора, чотирма медалями, багатьма почесними грамотами та відомчими нагородами.

Из воспоминаний ветеранов ОВД Николая Гармаша и Анатолия Рожкова о генерале –майоре милиции Алексее Никифоровиче Тоцком

…Пришел в облУВД в 1962 г. с обкома КП Украины, до этого поработав в облпрокуратуре после окончания ВУЗа, и как способный юрист был приглашен в партийный орган. Человек видный, высокого роста, физически крепкий, неутомимый труженик и не чуравшийся черновой работы в милицейской службе. Работавший круглосуточно, выезжавший немедленно на все  резонансные преступления в области. В районах области мог работать неделями. Овладевший ценнейшим опытом розыскной и опера­тивной работы. Имеющий большой авторитет и уважение  у руководящего состава ГОРОВД, запорожских сотрудников системы МВД.

Человек высокого чувства долга, принимал непосредственное участие в профилактических и розыскных мероприятиях, раскрытиях преступлений.

Он хорошо знал личный состав и поддерживал дружеские отношения с офицерами, да и сержантами, помогал  им и проявлял заботу. Наряду с этим был требователен и строг, что способствовало укреплению дисциплине в система МВД. Осуществлял систематические поездки, в том числе и в ночное время, проверяя службу и порядок в дежурных частях, на постах и маршрутах наружных служб милиции, ГАИ, участковых в городах и районах области.

При необходимости лично допрашивал подозреваемых. Однажды, мне в полночь пришлось с полковником Тоцким участвовать в розыске преступников, совершивших разбойное нападений (подрез водителя и угон такси М-21 на трассе к Камышевахе в 1969г.).

Была объявлена "СИРЕНА", подняты прилегающие районы и уже ночью начато прочесывание полей... В 2 часа ночи  вышли  к месту опрокинутой автомашины М-21 три сотрудника МВД вооруженные  автоматами во главе с начальником Ореховского РОВД подполковником КАЗАКОМ...

Здесь отличился экипаж ГАЗ-51 Жовтневого вытрезвителя, возвращавшийся с прочесывания полей... Проезжая мимо полевой остановки, они заметили пригнувшегося мужчину от света авто, задержали его и доставил  в Жовтневый РОВД. Там полковник Тоцкий АН и подполковник Кремененко В.А. обнаружили у него свежую травму лучевой кости руки и ключи  от замка зажигания опрокинутой вверх колесами новенькой М-21.

     Полковник Тоцкий А.Н. был суровой внешности, строгий в служебных делах, подчинённые его побаивались, но это был справедливый и заботливый руководитель. Он требовал от руководителей отделов докладов о делах их подчиненных и сам вникал в их работу и знал их жизнь... Он хорошо изучил личный состав, постоянно участвовал в массовых мероприятиях в городах и районах области.

Он хорошо знал рядовых работников милиции. В отделе уголовного розыска облУВД он очень ценил уникального мастера личного сыска лейтенанта ПУСТОВИТА И.П., в облГАИ мл.лейтенанта ЯВЫСЕНКО В.В. и др.

Алексей Никифорович Тоцкий знал и любил патруль­ных, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью. Постоянное служебное общение было с заместителем начальника областного уголовного розыска  майором Певзнером.  Как правило, с ним он часто выезжал на резонансные преступления в районы области. А еще они были заядлыми шах­матистами и порой после работы, когда позволяла обстановка, сражались на шахматной доске в окружении офицеров...

Его выезды в ГОРОВД носили комплексный характер: организаторская работа в подразделении, контрольно­-инспекторская работа, встречи с личным составом и прием граждан. Это была многообразная деятельность и работа...

Оперативная обстановка в Запорожской области в 60-80 гг. как и в последующие была весьма криминогенной. Однако запорожская милиция под руководством комиссара 3 ранга Пацули В.И. и его заместителя пол­ковника Тоцкого А.Н. добивалась определенных успехов в работе по раскрытию преступлений и обеспечению общественного порядка в области.

В 1965 г в течении 2-х месяцев было раскрыто  тяжкое резонансное убийство молодоженов с изнасилованием в Днепровских плавнях (убийца Ротманов). Отличился Жовтневый РОВД (начальник РОВД майор Лейбихин Я.Б.) В 1968 г. за 4 месяцев было раскрыто  убийство Петрик, труп которого обнаружили  в реке Днепр.

Не случайно МВД СССР предложило Запорожскому облУВД направить в ЦК КПСС и Совет Министров СССР рапорт о результатах работы по достойной встрече дня рождения В.И. Ленина. На весь Советский Союз такое предложение получили от министерства только Запорожское и  Волгоградское облУВД.

Памятным было внедрение и использование мирово­го опыта в применении резиновой палки к злостным нарушителям общественного порядка. Личный состав очень неохотно отнесся к этому эффективному новшеству.

И А.И.Тоцкий внес свою лепту  по внедрению этого спецсредства  в запорожской милиции. Это способствовало улучшению уличной дисциплины среди определенных граждан, нарушающих общественный порядок.

За самоотверженный труд, обостренное чувство справедливости, внимательное и уважительное отношение к подчиненным и гражданам, Алексей Никифорович заслужил всеобщее уважение среди коллег, всего личного состава и руководства ГОРОВД Запорожской области.

Эффективная деятельность А.Н.ТОЦКОГО была за­мечена и в МВД УССР. В 1973 г. он был назначен на­чальником УВД Полтавской области, и вскоре ему было присвоено звание комиссара милиции 3 ранга. Семь лет Алексей Никифорович успешно руководил полтавской милицией и за свои деловые и личные качества заслужил авторитет и уважение среди подчиненных.  Однако, за  принципиальность генерала Тоцкого А.Н. не возлюбил первый секретарь Полтавского обкома КП Украины Федор Моргун, поддерживающий дружеские отношения с генсеком Брежневым. Алексея Никифоровича освободили от занимаемой должности и перевели с понижением  заместителем начальника УВД Сумской области. Потом была служба в должности начальника факультета курсов переподготовки руководящего состава МВД УССР (Красный хутор).

Покинув Запорожье А.Н. Тоцкий поддерживал отношения с малой Родиной. К нему в Полтаву ездил начальник Запорожского облуправления торго­вли Н.К. Ярковой, майор Пустовит И.П., который посещал Алексея Никифоровича и в Киеве,    майор Терешин Г.,  ст.л-нт Козинец и другие сотрудники-земляки.

Посчастливилось и мне полдня в одну из суббот провести у А.Н.Тоцкого на его рабочем месте  в Красном хуторе. Это была незабываемая встреча.

При расставании генерал Тоцкий АН. был взволнованный и, зная мои близкие отношения с генералом Пацулей В.И., попросил меня  передать, что Алексей Никифорович ни в чем перед ним не виновен. При этом он заявил, что он сын фронтовика-участника боевых действий, не способен на преда­тельство.

В конце 60-х гг., я помню, прошел слушок в близких кругах к руководству Запорожского облУВД, что якобы подполковник Тоцкий АП допускает некорректные действия в отношении генерала Пацули В.И. Но на публике  в их отношениях это было абсолютно не заметно...

Но это никак не повлияло на карьерный рост пол­ковника Тоцкого А.Н. Он был назначен  начальником Полтавского  облУВД  и получил звание комиссара милиции 3 ранга...

Прошло 3 десятилетия, а этот неприятный шлейф у А.Н. Тоцкого еще остался...

Я просьбу А.Н.Тоцкого выполнил и по приезду домой посетил генерала Пацулю В.И. и все ему рассказал. Он с женой Алиной Павловной (завучем школы) подтвердили, что они ошибались, но уже давно знали, что А.Н.Тоцкий ни в чем не виновен... Я при этом сказал, что подличал иной замнач.  Алина Павловна сразу это подтвердила, а В.И.Пацуля резко и болезненно прервал разговор...

Так как Пацуля ВИ был отправлен в отставку с 50% пенсией, он обратился письменно к Генсеку ЦК КПСС Брежневу Л.И. с просьбой восстановить 100% пенсию. К заявлению была приложена групповая фотография, где 1-й секретарь обкома КПУ Брежнев Л.И. в окружении комсо­мольцев, среди которых первый секретарь  Бердянского ГК комсомола Всеволожский М.Н. и секретарь комитета комсомола треста "Запорожстрой" Пацуля В.И. (трест работал на восстановлении "Запорожстали").

Как-то после окончания футбольного матча мы с замначом ОУР горУВД подполковником Мофой М.М. решили  проведать дома В.И. Пацулю, тем более стадион "Металлург" был рядом. В.И. Пацуля был дома и смотрел приземление вертолёта с Л.И. Брежневым на борту на лужайку у Белого дома. Досмотрев приземление вертолета, В.И. Пацуля сообщил нам, что ему позвонил лично М.Н. Всеволожский и сообщил, что его вопрос Л.И. Брежнев рассмотрит после возвращения  из США.

После восстановления 100%-й пенсии,  В.И.Пацуле позвонил лично первый секретарь обкома КПУ М.Н.Всеволожский.  Генерал мне рассказал, что перед рассмотрением персонального дела на бюро обкома партии замнач облУВД полковник Кулишенко СП заверял Всеволожского М.Н., что они защитят Пацулю. Однако действий не последовало... А от более строгого наказания Пацулю В.И.  защитили два Героя Соцтруда: Юпко Л.Д. (Запорож­сталь) и К.С. Ельцов (Днепроспецсталь).

Огромный вклад в коренное улучшение деятельно­сти Запорожского облУВД и его подразделений внес А.Н. Тоцкий - этот  энергичный, талантливый и трудолюбивый работник.

Генерал-майор милиции ТОЦКИЙ А.Н. - сын фронто­вика-участника боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-45гг., награжденного боевыми наградами СССР. Его брат - профессор, был ректором Мелитопольского педагогического института.

Экс-замнач ХОЗО облУВД, командир дивизиона ГАИ    УВД г.Запорожья, председатель Совета ветеран ВИК-20 (ИТК-2О), ветеран ИТУ, МВД, ГПтСУ с 58-летним стажем в этих органах, подполковник в отставке ГАРМАШ Н.Н.

Зампредседателя Совета ветеранов горУВД Запорожья, экс-ст.оперуполномоченный Ленинского РОВД г.Запорожья, подполко­вник милиции РОЖКОВ Анатолий Александрович

 


Генерал – майор Алексей Гаврилович  Ходаков
В 1959 году проходил службу участковым уполномоченным Ленинского РОВД г.Запорожья, обслуживал 6-й поселок. После окончания Ленинградской военно-политической школы МВД СССР продолжил службу на должностях политработников в системе внутренних войск МВД УССР и СССР. Начальник политотдела Центрального управления внутренних войск МВД СССР.Генерал-майор милиции  Потапенко Анатолий Николаевич
1963-1973 гг. -  робота в следственных подразделениях  УВД Запорожского горисполкома
1982-1992 гг. - начальник УВД Херсонского облисполкома

Заслужений юрист України
Генерал-майор міліції
Гуцол Павло Іванович
1983-1986     -  слідчий Ленінського РВВС, слідчого управління
1987-2001     -  робота на керівник посадах в УМВС України в
Вінницькій області
2001 -2005     - начальник УМВС в Миколаївській області
2005 – 2007    -  заступник начальника Головного слідчого управління
МВС України

2007 – 2010 – начальник УМВС України на Південо-Західній залізниці
Генерал-майор налоговой милиции Дуплий Сергей Петрович


Окончил Донецкий институт внутренних дел Украины в 1994 году. С 1985 по 1997 год проходил службу в органах внутренних дел г.Запорожья. С 1997 года - в налоговой службе.
Ушел на пенсию с должности первого заместителя председателя ГНА в Днепропетровской области
   

Генерал-майор внутренней службы  Волчков Иван Михайлович

           
Родился в 1949 г. В 1974 году окончил  Днепропетровскую ССШМ МВД СССР и работал участковым инспектором милиции Заводского РОВД г.Запорожья. После окончания стационара Киевской высшей школы милиции был направлен для дальнейшего прохождение службы в МВД РСФСР.
Начальник Псковского юридического института Федеральной службы исполнения наказания России  с 1993 по 2006 г.(http://puifsin.ru/history.htm)
Кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ. Председатель комиссии Общественной палаты Псковской области по законодательству, правовым вопросам, контролю за деятельностью правоохранительных и судебных органов
 (информация и фото от члена поискового клуба «Память», ветерана ОВД Коломойца В.Ф.)


Генерал – майор милиции Ковшарь Николай Алексеевич

С 26.12.1960 г. по 01.02. 1963 г. назначен начальником уголовного розыска УВД Запорожской области. Начальник УВД Запорожского горисполкома с  01.02.63. по 27.09.66 гг.  С сентября  1966 по февраль 1974 года занимал должность  начальника Управления уголовного розыска МВД УССР.Апрель 1945 года. Артиллерист гвардии
рядовой Ковшарь Н.А.
1965 г. Начальник УВД Запорожского горисполкома
полковник милиции Ковшарь Н.А.
Среди личного состава Жовтневого РОВД г.Запорожья

1977 г. Начальнику УВД Ворошиловградского облисполкома
Ковшарю Н.А. вручают орден Ленина.

В зале президиума Верховного совета УССР перед
вручением орденов Отечественной войны в канун
45-ой годовщины Великой Победы. В первом ряду
 слева направо Бондаренко И.Д., Ковшарь Н.А.


.
    Генерал внутренней службы Колодкин Леонард Михайлович


Учёная степень: доктор юридических наук

Ученое звание: профессор

 Родился 27 июня 1935г.


 Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник МВД.

 Родился в г.Кирове (ныне - г.Вятка).

 В 1958г. с отличием закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова.

 С 1963 по 1966г. обучался в заочной аспирантуре по кафедре уголовного права юридического факультета этого же университета.


 В 1970г. под руководством профессоров М.Д.Шаргородского и И.И.Солодкина защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Стадии преступления и предупреждение преступлений".

 В 1980г. - докторскую диссертацию на тему: "Правовые и организационные основы работы с кадрами в органах внутренних дел". После окончания университета направлен на службу в органы внутренних дел.

 С 1958 по 1961г. - на оперативной и следственной работе,

 с 1961 по 1971г. - на руководящих должностях (начальник РОВД, отдела уголовного розыска, штаба) в Управлении внутренних дел Запорожской области Украинской ССР.

 С 1971 по 1985г. - в аппарате Министерства внутренних дел СССР (начальник отдела, главный инспектор, помощник министра, заместитель начальника Управления кадров по профессиональной подготовке, первый заместитель начальника Управления учебных заведений и научно-исследовательских учреждений).

 С 1985г. - профессор кафедры административного права и административной деятельности милиции Московской высшей школы милиции МВД СССР,

 с 1990 по 1995г. - заместитель начальника Академии МВД СССР по научной работе,

 с 1995г. по настоящее время - профессор кафедры Академии управления МВД России.

 Научные интересы Л.М.Колодкина - управление персоналом, административное право, уголовное право, юридическая психология, история отечественного государства и права, социология.

 Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Звезды III степени (ДРА), медалями СССР и зарубежных стран.

 Генерал-майор внутренней службы в отставке.Научные публикации:

Автор более 200 научных трудов, среди них: "Стадии преступления и предупреждение преступлений" (Киев, 1972); "Организационные и правовые основы работы с кадрами органов внутренних дел" (М., 1979); "Научно-исследовательская работа слушателей в вузах МВД СССР" (Киев, 1983); "Правовые основы службы в советской милиции" (М.,1983); "Альянс реальности и лжи" (Екатеринбург, 1999); раздел "Административное право" в "Российской юридической энциклопедии" (М.,1999), раздел "Психология государственной службы" в "Энциклопедии юридической психологии" (М.,2003). Соавтор учебников по уголовному, административному праву, административной деятельности милиции, управлению персоналом Л.М.Колодкин обосновал и ввел в научный оборот понятие деятельности по достижению противоправного результата как основания применения мер ранней профилактики умышленных преступлений. В его работах впервые аргументировалась необходимость рассмотрения службы в органах внутренних дел в качестве отраслевой модификации государственной службы; показал на необходимость приведения институтов служебного права в соответствие с правами и свободами граждан, закрепленными в Конституциях СССР 1977г. и Российской Федерации 1993г.; предпринята попытка рассмотрения достижений юридической психологии и социологии в правоведении, расширения спектра мер административно-правового характера в противодействии коррупции.

Октябрь 2011 г. Генерал-майор в.с. Колодкин Л.М.
 принимает экзамены Начальник Ленинского РОВД г.Запорожья
капитан милиции Колодкин Л.М. со старшим
лейтенантом милиции Шаховым А.Л. -
будущим начальником ОГАИ УВД г.Запорожья 


Первый состав штаба УВД Запорожского облисполкома.
В центре -  подполковник милиции Колодкин Л.М.Комментариев нет:

Отправить комментарий