Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

вторник, 2 октября 2012 г.

Створено пошуковий клуб


01 жовтня 2012 року у Народному музею історії запорізької міліції створено пошуковий клуб. Його назва «Пам'ять» відображає завдання клубу. Ми повинні пам’ятати всіх чесних працівників запорізької міліції, які вірою та правдою служили Закону і Батьківщині, і при цьому неважливо, яку посаду вони займали. Нащадки повинні знати їх.
            Запрошуємо до пошукового клубу всіх бажаючих. Для інформації розміщуємо Положення про пошуковий клуб. Літописець  
                                                                                             

Положення
про  пошуковий клуб «Пам'ять» при Народному музею історії
 запорізької міліції  ГУМВС України в Запорізькій області

1.Загальні положення

1.1. Офіційна назва клубу: «Пошуковий клуб «Пам'ять» при Народному музею історії запорізької міліції  ГУМВС України в Запорізькій області».
            1.2. Пошуковий клуб «Пам'ять» при Народному музею
історії запорізької міліції  ГУМВС України в Запорізькій області  (далі – пошуковий клуб) засновується  з метою вивчення та дослідження історії органів внутрішніх справ Запорізької області,    пропагування їх бойових і трудових традицій, виховання працівників запорізької міліції  на кращих міліцейських традиціях попередніх поколінь, формування у них дисциплінованості, моральної та психологічної стійкості, зміцнення зв’язку з населенням.
            1.3. Пошуковий клуб не є юридичною особою, а діє на добровільних засадах як громадське формування при Народному музею історії запорізької міліції  ГУМВС України в Запорізькій області (далі – музею).
            1.4. У своїй діяльності пошуковий клуб керується чинним законодавством  України,  наказами та розпорядженнями  МВС України та ГУМВС, а також цим Положенням та Положенням про  музей.

2. Основні форми діяльності пошукового клубу

            2.1. Відповідно профілю та об’єму завдань музею пошуковий клуб  веде дослідницьку та історично-пошукову роботу.
            2.2. Дослідницька та історично-пошукова  робота включає:
- вивчення документальних і речових пам’яток    історії охорони правопорядку на території Запорізької області та  України в цілому, їх систематизацію та каталогізацію;
- підготовку до видання каталогів, пам’яток, наочних матеріалів, карт, схем, діаграм тощо;
- участь у написанні творів соціально-політичної і художньої літератури з проблем дотримання законності і охорони правопорядку, про героїчні подвиги і благородні вчинки співробітників органів внутрішніх справ (далі – ОВС);
- проведення консультацій на підставі музейних матеріалів з питань історії ОВС.
- пошук колишніх співробітників ОВС, які зробили значний внесок у діяльність запорізької міліції у різні періоди її існування, документальне оформлення   їх діяльності з автобіографічними даними співробітників, ілюстроване фотографіями,  особистими речами тощо;
- відтворення та документальне оформлення значимих для запорізької міліції подій (розкриття резонансних злочинів, участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, в охороні громадського порядку на Олімпіаді-80, Євро - 2012 тощо)
- дослідження та написання по рокам історії як кожного органу та підрозділу внутрішніх справ Запорізької області, так і всієї запорізької міліції в цілому в радянський та український періоди.
            2.3.Належним чином оформлені результати дослідницької та історично-пошукової роботи членів пошукового клубу передаються до музею для використання їх у своїй діяльності та розміщення на історичному сайті «Літопис запорізької міліції».
           
3. Членство у пошуковому клубі

            3.1. Членом пошукового клубу може бути любий законослухняний громадянин України з гідною поведінкою та способом життя, який захоплюється вивченням історії запорізької міліції,  має бажання займатися дослідницькою та історично-пошуковою роботою,  визнає вимоги цього Положення та усно заявляє про вступ до пошукового клубу.
            3.2. У кожному органі та підрозділі внутрішніх справ кадровою службою створюється група пошукового клубу для здійснення діяльності, визначеної цим Положенням.
            3.3. Члени пошукового клубу мають право по письмовому запиту директора музею отримувати від посадових осіб ОВС Запорізької області необхідну для пошукової та дослідницької роботи інформацію, яка не носить державну та службову таємницю.
            3.4. Членство у пошуковому клубі припиняється по усній заяві самого члена пошукового клубу або з ініціативи директора музею у разі невиконання членом пошукового клубу завдань щодо дослідницької та історично-пошукової роботи або вчинення поступку, що є несумісний з діяльністю пошукового клубу. 

4. Керівництво пошукового клубу

            4.1. Пошуковий клуб очолює директор Народному музею історії запорізької міліції  ГУМВС України в Запорізькій області.
            4.2. Директор музею персонально відповідає за усю  діяльність пошукового клубу.
            4.3. Для ефективної діяльності пошукового клубу створюється Рада чисельністю 5 чоловік, у складі голови ( він же – директор музею), його заступника, секретаря та двох членів Ради. Персональний склад Ради визначається директором  музею.
            Рада на своїх засіданнях вирішує питання  діяльності пошукового клубу.

Народний музей історії запорізької міліції
ГУМВС України в Запорізькій області


Комментариев нет:

Отправить комментарий