Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

понедельник, 30 июля 2012 г.

Експонат музею: фотоальбом 1928 року Управління робітничо - селянської міліції Дніпробуду «Групові знімки осіб, затриманих у облаві»


Серед раритетів Народного музею історії запорізької міліції є фотоальбом Управління робітничо - селянської міліції Дніпробуду  «Групові знімки осіб, затриманих у облаві», датований 1928 роком.  Гортаючи його там можна зустріти фото злодіїв майже всіх мастей: убивці, крадії, грабіжники тощо. Кидається в очі низький професіоналізм співробітників міліції, які вели фотоальбом. Багато фото не мають жодного інформації або мізерну, на кшталт   «Таня», «Ласточка Витька» тощо.
Про діяльність цього підрозділу міліції детально викладено у книзі С.Рев’якіна «Історія запорізької міліції 1917 – 2007 рр.». Фрагмент цього дослідження я пропоную вашій увазі. Літописець


Міліція на Дніпробуді

Уряди країни і республіки вирішили створити
на Дніпробуді самостійну міліцейську одиницю підпорядковану безпосередньо Уп­равлінню міліції республіки (центр м. Харків).
Створювали цю міліцію за кількома критеріями, і в першу чергу надавали перевагу, звісно, особам, відданим ідеї комуністичної партії. Бралася до уваги національність бажа­ючого служити в дніпробудівській міліції. Тут надавалася перевага росіянам та українцям, котрі мешкали поза межами запорізького краю. Першим начальником Управління міліції та Розшуку Дніпробуду з 4 квітня 1927 року був призначений ЦК КП(б)У та Головним Управлінням Міліції і Розшуку УСРР росіянин за національністю Корнєєв Леонід Кос­тянтинович. Він 14 квітня 1927 року в м. Харкові провів перше засідання атестаційно-приймальної комісії Управління міліції Дніпробуду, яка відкрила рахунок штату старших та молодших міліціонерів Дніпробуду. Ними стали 13 чоловік з колишніх Орловської, Курської, Воронезької, Гродненської, Чернігівської та Київської губернії. (286-1)…
…Структура дніпробудівської міліції була такою: головним було Управління міліції та Розшуку. До його складу входили: начальник Управління міліції, двоє його помічників, інспектор міліції, інспектор розшуку, троє доглядачів, один агент, двоє діло­водів, завідуючий адресним столом, дактилоскоп-фотограф, реєстратор, обліковець та каптенармус. (286-3).
Це Управління керувало міліцейськими дільницями Дніпробуду. Було п'ять дільниць:
1-ша дільниця: с. Кічкас до будинку № 32;
2-га дільниця: с. Кічкас від будинку № 32, а також Мельничне селище, колишня Бетань та нове Німецьке селище.
3-тя дільниця: селища № 1 та № 2, 159 верста і Головна контора Дніпробуду;
4-а дільниця: Змельно-скельний та Перемичний висілки;
5-а дільниця: Лівий берег та острів Хортиця.
На всіх вище зазначених дільницях було по одному наглядачеві міліції, які, влас­не, й організовували всю правоохоронну службу міліції на своїх дільницях і за свою ро­боту мали звітувати перед начальником Управління міліції. (286-4).
Служба рядових міліціонерів Дніпробуду будувалася за принципом стаціонарних постів. їх було створено майже 30. Кожний пост (були цілодобові, дванадцятигодинні то­що) працював за розробленою Управлінням міліції інструкцією. (286-5).
У цих інструкціях та в наказах начальника Управління Дніпробуду були чітко роз­писані права та обов'язки міліціонерів. Так, в одному зі своїх численних наказів началь­ник Управління Л. Корнєєв 13 грудня 1927 року так розписав обов'язки постового: "Вар­товий міліціонер зобов'язаний стежити не лише за цілісністю дорученого йому поста, але й відповідати за всю дільницю, на території якої стоїть об'єкт, що охороняється, а тому наказую:.. зобов'язати всіх вартових ретельно стежити за всіма перехожими групами, проїжджаючими тачанками, особливо від 20 до 7 години, зупиняти окриками "Стій" і ко­ли йде група людей, зупиняти їх, наказуючи підійти одному з них, питати, хто і куди йде (іде) і коли здаватимуться підозрілими та не будуть мати документів Дніпробуду — суп­роводжувати через вартових до Управління міліції...". (286-6).
Щоб легше було працювати вартовим міліціонерам, на Дніпробуді широко діяла перепусткова система. За відповідними листами керівників відділів, управлінь, різних служб Дніпробуду до начальника Управління міліції той видавав на певний термін пере­пустки, на зразок цієї:
"ТИМЧАСОВА ПЕРЕПУСТКА
Пред'явнику цього Анцевій М.Я. дозволяється перебування і виконання художніх робіт по всій території Дніпровського Будівництва. Дійсна до 20 жовтня 1927 року.
Нач. мілрозшуку Корнєєв". (286-7).
Були перепустки й за двома підписами:
"ПЕРЕПУСТКА
Пред'явнику цієї техніку-механіку є. т. Відділу Управління Головного інженера Дніпробуду тов. Коломійцеву Я.Г. дозволяється безперешкодний вхід по всьому будівництву і в будь-яку годину дня і ночі.
Начальник Міліції та Розшуку Дніпробуду           (підпис нерозбірливий)
Зав. електротехвідділом Дніпробуду                       (підпис нерозбірливий)
1 жовтня 1927 року". (286-8).
Найпоширенішими кримінальними злочинами на Дніпробуді були: убивства з по­бутових мотивів (значна їх частина траплялася під час пиятики в бараках); крадіжки: будівельного матеріалу, в тому числі дерева, теслярських інструментів, мідного голого кабелю, продуктів харчування і грошей із крамниць Дніпробуду; хуліганство дорослих і бездоглядних неповнолітніх дітей.

Комментариев нет:

Отправить комментарий