Літопис запорізької полiцiї

Україна понад усе!

среда, 8 июля 2015 г.

Міліція по боротьбі з дитячою злочинністю та безпритульністю

 Охорона законних прав та інтересів дітей є собою одна із найгостріших і найактуальніших проблем у нашій країні. Треба сказати, що це розуміли ще в стародавні часи, коли прагнули, перш за все, врятувати жінок і дітей від пожеж або ворожих набігів, коли замислювалися про допомогу сиротам, їх прогодування, коли, нарешті, усвідомили суспільну та державну важливість завдання виховання та навчання дітей. Це завдання давно вийшла за межі сім'ї, ставши загальнодержавної, але сучасне розуміння цілей державного захисту дитинства виникло порівняно недавно, в XX столітті.  
Так, Ярослав Мудрий звелів заснувати училище для сиріт на 300 юнаків, головним чином з числа підкидьків і незаконнонароджених.  У «Повчанні Володимира Мономаха дітям» прямо говорилося: «За силою годуйте, забезпечите сироту».  При Івані Грозному піклування дітей-сиріт входило в завдання державних органів.  У 1715 році Петро I видав указ про
влаштування в Москві та інших російських містах перших державних установ-госпіталів для аморальних (незаконнонароджених) дітей, в яких з метою зниження дітовбивств була введена практика «таємного принесення» немовлят через вікно (щоб не бачили хто приніс). Він же почав війну з жебрацтвом як масовим явищем, що тягне зростання числа бездомних дітей. Було велено «..нищим по миру на Москве мужеска и женска полу и робятам и старцам и старицам милостины не просить и по мостам не сидеть..», а за указом 1718 року - «малолетних нищих ребят, бив батоги, посылать на суконный двор и к прочим мануфактурам».
Перше виправний заклад для неповнолітніх правопорушників на території Російської імперії було відкрито в 1864 р в Москві в будиночку, що належав Симоновському монастирю. До 1913 р особливі дитячі суди відкрилися в Москві, Харкові та Варшаві. Робилися спроби відкрити їх в Мінську і Могильові, але перша світова війна перешкодила цьому. Підлітків, які вчинили злочини, поміщали в спеціальні виправні притулки.
Першою відправною точкою у створенні служби  під час Радянської влади став «Декрет про принципи проведення в життя політики соціального виховання», прийнятий 31 грудня 1917 року. Один з перших документів радянської держави визнавав всіх підлітків дітьми республіки, а турботу про дитину ввів в ранг прямих обов'язків держави.

Незабаром був виданий ще один декрет «Про комісії для неповнолітніх» був першим законодавчим актом у сфері боротьби з правопорушеннями серед неповнолітніх. Були скасовані суди і тюремне ув'язнення для малолітніх неповнолітніх осіб. Держава взяла курс на застосування заходів виховного та попереджувального характеру.

Інструкція про роботу робітничо-селянської міліції від 1918 року зобов'язувала її співробітників «припиняти правопорушення дітей та підлітків, оформляти протоколи про вчинені порушення, відсилати в приміщення міліцейського району заблукали і підкинути дітей». Разом з тим, спеціальних співробітників для виконання вказаний функцій в структурі міліції в початковий період не було.

Важливу роль у той період відігравали всеросійські з'їзди:

• Січень 1918 - I Всеросійський з'їзд з охорони дитинства;

• Травень 1920 р. - Всеросійський з'їзд по боротьбі з дитячою безпритульністю;

• 1923 - II Всеросійський з'їзд соціально-правової охорони дітей і підлітків і дитячих будинків.

Рекомендації цих з'їздів лягли в основу багатьох рішень, спрямованих на створення державної системи органів і установ, до функцій якої, крім іншого, входила профілактика дитячої бездоглядності та злочинності.

У цей період були прийняті і реалізовані рішення про створення спеціальних органів щодо попередження правопорушень неповнолітніх: комісій у справах неповнолітніх (Декрет від 14 січня 1918 р.), дитячої соціальної інспекції з приймально-розподільними пунктами і дитячими правовими консультаціями при ній (Декрет від 23 вересня 1921 р.).

Комісії у справах неповнолітніх стали реалізувати нову систему правового впливу на неповнолітніх правопорушників, що включає в себе: заходи одноразового виховного впливу (бесіди, зауваження); пристрій у замінюють сім'ю виховні установи, тривалий нагляд за поведінкою дітей і підлітків, ізоляція підлітків у режимні виховні установи. Ці установи створювалися в основному як інтернати із суворим педагогічним режимом (дитячі будинки I і II ступенів, сільськогосподарські колонії та ін.) У них організовувалися загальноосвітня навчання та професійне навчання. Дитячі соціальні інспекції повинні були боротися з дитячою безпритульністю, жебрацтвом, проституцією, спекуляцією, правопорушеннями, експлуатацією дітей і поганим поводженням з ними у ремісничих, кустарних, фабричних та інших підприємствах і установах, а також у сім'ях.

Декретом РНК від 4 березня 1920 р. «Про справи неповнолітніх, обвинувачених у суспільно небезпечних діях» суди і тюремне ув'язнення для неповнолітніх ліквідовувалися. Було створено Раду захисту дітей, пізніше реорганізований в Комісію з поліпшення життя дітей (Деткоміссія при ВЦВК). За ініціативи цієї комісії був розроблений і здійснений перший комплексний загальнодержавний «Трирічний план боротьби з дитячою безпритульністю».

Декретом від 2 грудня 1920 органи опіки та піклування були передані з системи Наркомату соціального забезпечення в систему Наркомату освіти. Змінилися і їхні задачі. Однак для неповнолітніх правопорушників, які потребують більш строгому контролі, створювалися інші установи.

У 1920 р. на підставі спільного рішення Наркомат юстиції і Наркомат освіти приступили до створення «реформаторів» для неповнолітніх правопорушників, до яких застосовувалися заходи судового покарання.

Одночасно з цим здійснювалася реорганізація закритих установ для неповнолітніх, що почалася ще в 1918 р. У залежності від особливостей режиму та контингенту вихованців вони іменувалися колоніями, дитячими та трудовими будинками, інститутами соціального виховання, комунами. На початку 20-х років трудові комуни створювалися і в системі органів ОГПУ.

Минула громадянська війна, що принесла народу розруху і голод гостро поставила питання дитячої бездоглядності. Важко повірити, що тоді в країні налічувалося більше 5 мільйонів безпритульних, голодних дітей, які втратили батьків. Всі вони потребували соціальної допомоги, теплі й турботі. У 1921 році при кожній губернії стали створюватися дитячі приймачі - розподільники. Ще одним важливим історичним кроком на шляху покращення життя дітей став Декрет від 10 лютого 1921 року. Згідно з цим документом при ВЦВК була створена спеціалізована комісія, роботу якої очолив Ф.Е. Дзержинський. За фільмів і книг, які розповідають про той час, нам відомо про створення комун, де колишні безпритульні, хулігани і початківці злочинці, забували про своє темне минуле, здобували освіту і професію. Однією з таких комун керував відомий радянський педагог А. Макаренко.

Наказ НКВС РРФСР від 6 грудня 1922 № 574 «Про боротьбу з дитячою безпритульністю та правопорушеннями» встановив, що міліція займається правопорушниками старше 14 років. Підлітки, які не досягли такого віку, а також безпритульні діти (незалежно від віку) підлягали негайній передачі в найближчий дитячий приймальний пункт або місцевий відділ народної освіти. Наказ дозволив залучати міліціонерів-жінок для боротьби з безпритульністю і дитячою злочинністю, але поряд з виконанням основних обов'язків.

Незважаючи на вжиті заходи від наслідків війни, розрухи і голоду гинули сотні тисяч людей. Трагічний факт в історії нашої країни - страшний голод у Поволжі викликав величезний потік біженців до Сибіру. Голодних, знедолених дітей, які залишилися сам на сам зі своїм горем підбирали на вокзалах, горищах і підвалах співробітники міліції. Міліціонери проводили тижня «безпритульної дитини», в ході яких відраховували частину свій заробітної плати дітям, ремонтували приміщення, влаштовували шефські спектаклі, надавали допомогу.

По всій країні відкривалися сотні, тисячі дитячих будинків та приймальників - розподільників. І все ж проблема поки що не була вирішена. На вулицях все ще знаходилася велика кількість безпритульних дітей, які крали, грабували, потрапляли під вплив кримінальних елементів.

Проте, мабуть, безпритульність та правопорушення неповнолітніх прийняли такий розмах, що створилася ситуація вимагала застосування радикальних заходів. Тому 17 липня 1929 РНК РРФСР приймає рішення про покладання обов'язків з ліквідації цих негативних явищ на органи міліції, які вже до 1931-1933 рр.. стали основними суб'єктами цієї діяльності. Після затримання неповнолітні повинні були направлятися до комісії у справах неповнолітніх або приймальний пункт.

До 1934 р. в СРСР була сформована й активно діяла розгалужена мережа органів, вирішальна проблеми ресоціалізації від моменту виявлення та обліку неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги, певних профілактичних впливах, до їх патронування після відбуття покарання.

За деякими даними, до 1935 р. з безпритульністю неповнолітніх у СРСР було покінчено. Злочинність також стала знижуватися. Так, за період 1931-1935 рр.. число засуджених неповнолітніх скоротилася більш ніж у два рази. Покінчено було, можливо, з першою хвилею безпритульності, породженої революцією 1917 р. і громадянською війною. Насправді становище в країні ще більше ускладнилося.

Примусова колективізація, масові репресії, голод, що охопив величезні території, і інші реалії політики радянської держави значно погіршили становище населення країни і стали основною причиною тяжкого становища неповнолітніх.

Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП (б) «Про ліквідацію дитячої безпритульності і бездоглядності» від 31 травня 1935 Головному управлінню робітничо-селянської міліції (ГУРКМ) НКВС СРСР були поставлені обов'язки по боротьбі з дитячою злочинністю, бездоглядністю та безпритульністю. Згідно з цим документом у складі міліції виділялися спеціалізовані підрозділи для роботи з неповнолітніми правопорушниками. До відання наркомату були віднесені дитячі приймальники-розподільники 1.

Цією постановою замість комісій у справах неповнолітніх та дитячої соціальної інспекції були організовані секції з боротьби з дитячою безпритульністю і бездоглядністю районних та міських рад великих міст.

Дещо пізніше вийшов у світ наказ НКВС СРСР, який свідчив що «міліція несе відповідальність за правильність і повне проведення в життя постанови партії і уряду, за боротьбу з дитячою злочинністю». Органам міліції доручалося організувати та забезпечити систематичне вилучення з вулиць безпритульних, бездоглядних та заблукалих дітей і підлітків, боротьбу з їх хуліганськими проявами в громадських місцях, а також жебрацтвом, спекуляцією, приставанням до громадян, притягати до адміністративної відповідальності батьків та опікунів за залишення без нагляду дітей .

Для затриманих і заблукалих дітей і підлітків передбачалося організувати окремо від відділів (відділень) міліції, але по можливості поблизу від них кімнати приводу для дітей. Співробітникам органів внутрішніх справ категорично заборонялося розміщувати підлітків в камери попереднього затримання.

Вперше для керівництва та безпосередньої роботи в кімнати приводу для дітей були направлені перевірені, витримані і люблячі дітей, по можливості з педагогічною підготовкою працівники міліції.

З 1931 по 1938 р. перестали існувати комісії у справах неповнолітніх всіх рівнів - від Комісії при Раднаркомі СРСР до місцевих. Обов'язки з організації протидії злочинності перейшли до правоохоронних органів.

У 1940 р. НКВС СРСР видається нова Інструкція, яка покладає на начальників органів міліції обов'язки безпосередньо займатися розробкою заходів по ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності, входити в місцеві державні та громадські організації з практичними пропозиціями з цього питання. При відділах служби та підготовки управлінь міліції організовувалися відділення щодо попередження правопорушень і роботі з неповнолітніми.

Органи міліції зобов'язані були з'ясовувати конкретні причини, які призводили підлітків до безпритульності і бездоглядності, уважно обстежити побутові умови неповнолітніх правопорушників, надавати допомогу сім'ям, в яких батькам важко було виховувати дітей, залучати для цього громадськість. Однак у сформованій політичній та соціально-економічної ситуації в країні навряд чи це могло реально поліпшити становище неповнолітніх у плані захисту їхніх прав і законних інтересів.

У період Великої Вітчизняної війни Урядом Радянського Союзу та НКВС СРСР був прийнятий ряд постанов і наказів, які визначили заходи боротьби з безпритульністю неповнолітніх, боротьба з дитячою бездоглядністю перебувала в центрі уваги місцевих партійних і комсомольських органів, вживалися заходи для влаштування дітей, які втратили батьків.

Наказ НКВС СРСР від 1941 року № 312 оголосив інструкцію «Про роботу дитячих кімнат міліції». Цим наказом дитячі кімнати міліції організовувалися при міських, районних та лінійних відділеннях міліції для прийому дітей на час, необхідний для з'ясування причин безпритульності і бездоглядності, передачі батькам, особам, що їх замінює або направлення у відповідні дитячі установи. Працівники дитячих кімнат були введені в штат відділень міліції, при яких дислокувалися дитячі кімнати. Дитячі кімнати міліції зобов'язані були розташовуватися поза будівлями відділень міліції, але по можливості в безпосередній близькості від них.

Постановою РНК СРСР від 23 червня 1942-го «Про влаштування дітей, які залишилися без батьків» на НКВС СРСР покладалося завдання виявлення всіх безпритульних дітей і розміщення їх у приймальниках-розподільниках, розширення мережі останніх. Союзному наркомату дозволялося виділяти в межах затверджених штатів у крайових і обласних органах внутрішніх справ спеціальних працівників по боротьбі з дитячою бездоглядністю, а також відкривати при міських відділеннях міліції дитячі кімнати.

Директивою НКВС СРСР від 22 вересня 1942 р. № 403 штат дитячих кімнатах міліції, в залежності від обсягу роботи, встановлювався не більше двох одиниць: інспектор і помічник інспектора. Їм виділялося грошове утримання і речове постачання, а комплектувалися вони за рахунок працівників міліції, за своїм службовим якостям відповідним цій роботі і не підлягають призову в Червону Армію. Працівниками дитячих кімнат міліції були в переважній більшості жінки. У наступні роки мережа дитячих кімнат постійно розширювалася. Наказ НКВС СРСР від 12 червня 1943 № 0231 оголосив штати дитячих кімнат міліції при органах транспортної міліції.

Значна частина злочинів неповнолітніх у воєнні роки мали своєю причиною бездоглядність та безпритульність або важке матеріальне становище. Тому потрібно більше широке застосування заходів виховного впливу до цього контингенту підлітків. У зв'язку з цим було прийнято постанову РНК СРСР від 15 червня 1943 р. «Про посилення заходів боротьби з дитячою безпритульністю і хуліганством». Постанова послужило основою для створення перших спеціалізованих підрозділів у справах неповнолітніх у структурі карного розшуку НКВС СРСР, НКВС союзних і автономних республік, УНКВС країв та областей. Вони називалися відділеннями по боротьбі з дитячою злочинністю та хуліганством. Ці підрозділи працювали у взаємодії з дитячими кімнатами міліції, раніше називалися кімнатами для приводу дітей.

Відповідно до наказу НКВС СРСР від 28 червня 1943 № 0297 «З оголошенням інструкції про порядок вилучення органами міліції бездоглядних та безпритульних дітей» загальне керівництво і контроль за роботою міліції по виявленню і вилученню безпритульних і бездоглядних дітей покладалося на відділи служби та бойової підготовки управлінь міліції і дорожні відділи транспортної міліції.

Наказом НКВС СРСР від 5 серпня 1943 № 001359 «З оголошенням інструкції про боротьбу з дитячою злочинністю та хуліганством» передбачалося, що ведення боротьби із зазначеними видами правопорушень покладається на Головне управління міліції (ГУМ) НКВС СРСР, Управління транспортної міліції ГУМ НКВС СРСР і управління міліції НКВС (У НКВС) республік, країв та областей, дорожні та водні відділи, відділення (групи) міліції.

У повоєнні роки безпритульність була ліквідована, проте не вирішеним залишився інше питання - бездоглядні діти. Тому основний упор органами державної влади та внутрішніх справ був зроблений на профілактику правопорушень підлітків, вдосконалення форм і методів виховної роботи, вилучення безпритульних і бездоглядних дітей з вулиць змінилося організацією профілактичної роботи з важкими підлітками. Більше уваги стало приділятися вивченню їх особистості.

Для керівництва дитячими установами були створені самостійний відділ по боротьбі з дитячою безпритульністю, бездоглядністю і злочинністю НКВС СРСР, відповідні відділи та відділення на місцях (наказ НКВС СРСР від 25 червня 1945 № 0246).

Директива НКВС СРСР від 23 листопада 1946 № 277 говорить про прийняття необхідних заходів до відкриття та обладнання в найкоротший термін передбачених дислокацією дитячих кімнат міліції на залізничному транспорті.

У 1950 році у великих містах і промислових центрах були створені дитячі кімнати міліції. Їх робота здійснювалася в повній взаємодії з комісіями у справах неповнолітніх. У практику роботи ввійшло створення дитячих кімнат на громадських засадах, крім того, серйозну допомогу в роботі співробітникам міліції став надавати створений інститут позаштатних інспекторів дитячих кімнат.

У короткий термін дитяча кімната міліції стала центром боротьби з дитячою бездоглядністю. Над вирішенням цих завдань працювали і представники громадськості. Крім того, дитяча кімната міліції допомагала неповнолітнім у працевлаштуванні, у продовження навчання.

Вказівка ​​МДБ СРСР від 2 червня 1952 наказує, що дитячі кімнати міліції створюються при відділеннях міліції та лінійних відділах охорони МДБ на транспорті.

З середини 50-х років вивченням проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх займалися такі наукові установи, як Всесоюзний інститут з вивчення причин і розробці заходів попередження злочинності, Інститут держави і права АН СРСР, Всесоюзний інститут юридичних наук Міністерства юстиції СРСР, Вища школа міліції та інші.

Наказ МВС СРСР від 31 грудня 1953 № 265 затвердив «Інструкцію про роботу органів міліції щодо ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності» і встановив, що дитячі кімнати міліції організовуються на підставі рішень виконкомів місцевих рад депутатів трудящих при міських та районних відділах (відділеннях) міліції для тимчасового приміщення безпритульних і бездоглядних дітей та підлітків. У даній інструкції говорилося, що боротьба з бездоглядністю та безпритульністю - це завдання всіх співробітників міліції, - але в першу чергу інспекторів дитячих кімнат міліції, дільничних і патрульних міліціонерів.

Інструкція зобов'язувала працівників дитячих кімнат міліції спільно з іншими службами систематично перевіряти за місцем проживання поведінка підлітків, відданих на поруки та умовно засуджених. Одночасно в тому ж році були розформовані підрозділи по боротьбі зі злочинністю неповнолітніх у структурі карного розшуку та відділення по керівництву дитячими кімнатами міліції.

Протягом наступних років, незважаючи на численні реорганізації всіх служб МВС-МООП СРСР, апарати карного розшуку продовжували здійснювати функції щодо попередження правопорушень неповнолітніх.

У цей період відновлюється діяльність комісій у справах неповнолітніх (далі - КДН), Положення про які було затверджено Указом Президії Верховної Ради СРСР від 3 червня 1967 р. У відповідності з даним Положенням на КДН покладалися обов'язки з організації та координації діяльності державних органів і громадських організацій щодо попередження бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, розгляду справ про правопорушення неповнолітніх і т.д. До роботи з неповнолітніми залучаються різні громадські організації та установи, багато хто з яких створюються вперше.

17 грудня 1968 Колегією МВС СРСР спільно з Бюро ЦК ВЛКСМ було прийнято Постанову «Про спільну роботу комсомольських організацій та органів МВС СРСР з попередження бездоглядності та злочинності серед неповнолітніх». Положення про оперативні комсомольських загонах дружинників було затверджено Постановою ЦК ВЛКСМ від 5 листопада 1974 р., діяльність яких була спрямована безпосередньо на боротьбу з правопорушеннями молоді та підлітків у тісній взаємодії з працівниками органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, судів, КДН.

13 травня 1970 Міністерством комунального господарства УРСР і Міністерством освіти УРСР за погодженням з ЦК ВЛКСМ було затверджено Примірне положення про педагога-організатора щодо проведення виховної роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання. Відповідно до цього Положення педагоги-організатори, будучи штатними працівниками комунального господарства, повинні були організовувати роботу у підліткових клубах за місцем проживання, куди залучалися місцеві неповнолітні. Підліткові клуби з часом стали основними суб'єктами за місцем проживання, де неповнолітні проводили своє дозвілля, паралельно займаючись в гуртках та спортивних секціях, організованих при цих клубах.

З 1973 року почалося створення центральних дитячих кімнат міліції в службах профілактики карного розшуку міськрайлінорганів. У 1974 році в УУР МВС СРСР і апаратах карного розшуку МВС-УВС союзних і автономних республік, країв і областей з метою всебічного поліпшення організації роботи дитячих кімнат міліції були створені відділення по керівництву ними.

Створені ще в 1940 р. дитячі кімнати міліції в радянський період зазнали численні зміни, але при цьому продовжували займати центральне місце у системі попередження бездоглядності та правопорушень неповнолітніх. Серед прийнятих у той період нормативних документів, що регламентують діяльність даного суб'єкта, інтерес представляють перш за все такі: Наказ МВС РРФСР № 285 від 5 липня 1961 р. «Про зміну організації роботи по боротьбі зі злочинністю неповнолітніх та дитячою бездоглядністю», Указ Президії Верховної Ради СРСР від 15 лютого 1977 «Про основні обов'язки і права інспекцій у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників для неповнолітніх і спеціальних навчально-виховних установ по запобіганню бездоглядності та правопорушень неповнолітніх»; Наказ МВС СРСР від 18 серпня 1988 р. № 180, яким схвалено Повчання з організації роботи інспекцій у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ, яке б регламентувало діяльність співробітників цього підрозділу аж до 2000 р.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 лютого 1977 р. «Про основні обов'язки і права інспекцій у справах неповнолітніх та спеціальних навчально-виховних установ по запобіганню бездоглядності та правопорушень неповнолітніх» повноваження підрозділів у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ були значно розширені. Дитячі кімнати міліції були скасовані і на їх базі створено інспекції у справах неповнолітніх (ИДН), віднесені до структури карного розшуку. Одночасно з ведення апаратів виправно-трудових установ у підпорядкування УУР (ОУР) МВС, ГУВС, УВС передані приймальники-розподільники для неповнолітніх.

На виконання даного нормативного документа МВС СРСР 21 лютого 1978 ввело в дію наказ № 085 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи інспекцій у справах неповнолітніх та звіту про результати роботи органу внутрішніх справ щодо попередження правопорушень неповнолітніх», яким пропонувалося забезпечити організацію профілактичної роботи з неповнолітніми та ведення профілактичного обліку підпорядкованими органами в точній відповідності з цією Інструкцією, звернувши особливу увагу на суворе дотримання соціалістичної законності.

У роботі з попередження правопорушень серед неповнолітніх були зобов'язані брати участь усі служби органів внутрішніх справ.

Наказом МВС СРСР від 14 жовтня 1981 р. № 325 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення роботи приймальників-розподільників для неповнолітніх органів внутрішніх справ» було затверджено Положення про приймальниках-розподільниках для неповнолітніх органів внутрішніх справ.

Відповідно до наказу МВС СРСР від 18 серпня 1988 р. № 180 «Про заходи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх», встановлювалося, що всі зацікавлені підрозділи органів внутрішніх справ, застосовуючи властиві їм форми і методи роботи, активно беруть участь у профілактиці правопорушень неповнолітніх. Їм же затверджено Настанову з організації роботи інспекцій у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ.

Необхідно підкреслити, що суб'єктам щодо попередження правопорушень неповнолітніх в радянський період був притаманний постійний, плановий характер роботи з неповнолітніми та одне з ключових якостей - вони були загальнодоступними, не були комерційними. Звернемо увагу і на те, що в сукупності суб'єктами були охоплені практично всі напрямки соціалізації неповнолітніх: виховне, освітнє, професійне, ідейний (ідеологічне), моральне, моральне, етичне, культурне, спортивне, оздоровче, патріотичне, інформаційне, правове, общеорганізаторское та контрольне . Інакше кажучи, - це система впливів, які здійснювалися на загальних (загальносоціальному), груповому та індивідуальних рівнях роботи з неповнолітніми.

Реформування в середині 80-х років політичного, державного й економічного устрою СРСР, проведене новим партійним керівництвом, очолюваним М.С. Горбачовим, призвело до розпаду держави, кризи у всіх сферах життєдіяльності. Цей процес поступово привело і до мимовільного розпаду створеної системи попередження правопорушень неповнолітніх. Після 1990 р. система профілактики стала втрачати свої ключові ланки - суб'єктів профілактичної роботи серед неповнолітніх. Крім того, профілактична діяльність втратила системний підхід.

При реорганізації в 1989 році в органах внутрішніх справ служби профілактики прийнято рішення про роз'єднання ИДН і апаратів карного розшуку.

У 1993 році була створена міліція громадської безпеки. До її структури і увійшли підрозділи з попередження правопорушень неповнолітніх.


Наразі у країні існує низка соціальних інститутів, діяльність яких спрямована на профілактику делінквентної поведінки неповнолітніх та їх ресоціалізацію.
Діяльність цього інституту була започаткована у 1995 році відповідно Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх і спеціальні установи для неповнолітніх" Цей Закон визначив правові засади діяльності органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ, на які покладається здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку. Разом з цим було передбачено функціонування у системі Міністерства внутрішніх справ якісно нової самостійної служби - кримінальної міліції у справах неповнолітніх, якій надано право здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законодавством, спеціальні заходи для запобігання та розкриття злочинів.

Після ратифікації Україною у 1991 році Конвенції ООН "Про права дитини" було визначено, що попередні методи перевиховної роботи в державі протирічать міжнародним нормам. Отже, зважаючи на ситуацію, влада була вимушена дотримуватися політики лібералізації та трансформації і у цій сфері.

Враховуючи вище викладене, трансформації підлягали й органи і служби у справах неповнолітніх. Зокрема, за Постановою Кабінету Міністрів України 8 липня 1995 р. була створена Кримінальна міліція у справах неповнолітніх. У лютому 1996 р. Наказом Міністерства внутрішніх справ затверджені Положення та Інструкція про організацію кримінальної міліції у справах неповнолітніх, яка є складовою частиною кримінальної міліції органів внутрішніх справ й існує на правах самостійного підрозділу.

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх основну увагу приділяє профілактиці правопорушень серед неповнолітніх та захисту їх від негативного впливу дорослих з антисоціальною поведінкою. Працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх мають: виявляти, припиняти та розкривати злочини; розглядати заяви та повідомлення про правопорушення, скоєнні неповнолітніми, здійснювати досудову підготовку матеріалів про правопорушення, проводити дізнання в межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством; розшукувати неповнолітніх, які залишили сім’ю, навчально- виховні заклади та спеціальні установи для неповнолітніх; перевіряти їх за місцем проживання та навчання; вести профілактичний облік неповнолітніх правопорушників, а також направляти до спеціальних установ та закладів; складати протоколи про адміністративні правопорушення неповнолітніх, а також їх батьків, які не виконують обов’язків щодо виховання і навчання дітей, які втягують їх у злочинну діяльність, пияцтво та наркоманію. Як бачимо, окремі напрями роботи фахівців мають яскраво виражені соціально-педагогічні функції.

Відповідно до Положення та Інструкції про організацію кримінальної міліції у справах неповнолітніх, запобігання злочинам серед неповнолітніх повинно проводитись у разі, коли: є факти, що вказують на реальну можливість вчинення неповнолітнім злочину (для попередження останнього); неповнолітнім було вчинено злочин (для попередження вчинення злочину іншим неповнолітнім з тих самих причин та умов); необхідно забезпечити належну поведінку неповнолітніх, які відбули покарання (достроково звільнені) або засуджені до міри покарання, не пов’язані із позбавленням волі, або яких повернули батькам після перебування у виправно-виховній колонії.

Кримінальна міліція у справах дітей:
     проводить роботу,  пов'язану  із запобіганням правопорушенням дітей;
     виявляє, припиняє та розкриває злочини, вчинені дітьми;
     здійснює досудову  підготовку  матеріалів про правопорушення, вчинені   дітьми,   проводить   дізнання   в   межах,   визначених кримінально-процесуальним законодавством;
     проводить розшук дітей, які залишили сім'ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для дітей;
     розглядає у  межах своєї компетенції заяви і повідомлення про правопорушення, вчинені дітьми;
     виявляє причини та умови,  що сприяють вчиненню правопорушень дітьми,  вживає  в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, бере участь у правовому вихованні дітей;
     повертає підлітків до місць постійного  проживання,  навчання або  направляє  їх  до  спеціальних  установ для дітей протягом не більш  як  восьми  годин  з  моменту  виявлення  дітей,  яких було підкинуто  або  які заблукали чи залишили сім'ю, навчально-виховні заклади;
     веде профілактичний облік дітей:
       звільнених з місць позбавлення волі;
       засуджених, але   стосовно   яких   виконання   вироку  про позбавлення волі відстрочено, а також засуджених умовно або до виправних робіт;
       обвинувачуваних у вчиненні злочинів і не взятих під варту в період попереднього слідства;
       які вчинили  злочин,   але   звільнені   від   кримінальної відповідальності   у   зв'язку   із  застосуванням  заходів громадського впливу, акта про амністію, до яких застосовано примусові  заходи  виховного  характеру,  а також тих,  які вчинили суспільно небезпечні  дії  до  досягнення  віку,  з якого наступає кримінальна відповідальність;
       звільнених із спеціальних навчально-виховних закладів;
       яким лікувальними     закладами     встановлений    діагноз "наркоманія";
     виявляє   дорослих   осіб,  які  втягують  дітей  у  злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво, а також осіб,    які    займаються    виготовленням   та   розповсюдженням порнографічної   продукції,   видань,  що  пропагують  насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;
     надсилає  до  відповідних служб у справах дітей відомості про дітей,  які  повернулися  із  загальноосвітніх шкіл та професійних училищ  соціальної  реабілітації,  вчинили  правопорушення, за яке застосовано   заходи громадського   впливу  або  адміністративне стягнення,   вживають   спиртні  напої  або допускають  немедичне вживання  наркотичних  та одурманюючих засобів, у віці до 16 років систематично  самовільно  залишають  сім'ю,  самовільно  залишають
спеціальні  навчально-виховні  заклади,  для взяття їх на облік та проведення   з   ними  профілактичної  роботи,  а  також  інформує зазначені  служби  про необхідність  застосування  до них заходів впливу або захисту;
     надає допомогу органам освіти і охорони здоров'я в підготовці відповідних    документів    щодо    оформлення   особових   справ дітей,  які  направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації;
     здійснює   заходи   соціального  патронажу  щодо  дітей,  які відбували  покарання  у  виді  позбавлення  волі  на певний строк.

 Кримінальна міліція у справах дітей має право:
     доставляти в  органи  внутрішніх  справ  не  більш  як на три години  дітей,  які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення  особи,  обставин учинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють;
     проводити  за  наявності законних підстав огляд дітей, речей, які  є при них, транспортних засобів, які належать правопорушникам або використовуються ними для вчинення злочинів;
     вилучати документи   і  предмети,  що  можуть  бути  речовими доказами вчинення  правопорушення  або  використані  на  шкоду  їх здоров'ю;
     складати протоколи    про   адміністративні   правопорушення, вчинені дітьми, а у передбачених законодавством випадках також про накладення  стягнення  на  їх  батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників),  які  не  виконують обов'язків щодо виховання та
навчання дітей;
     викликати  дітей,  їх  батьків  (усиновителів)  або  опікунів (піклувальників),  а  також  інших  осіб  у  справах  та за іншими матеріалами  про  вчинення правопорушення  і  у разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу;
     відвідувати  дітей  правопорушників  за місцем їх проживання, навчання,   роботи,   проводити   бесіди   з   ними,  їх  батьками (усиновителями)  або  опікунами (піклувальниками), іншими особами, які мають відношення до справи;
     вести   облік  осіб,  які  втягують  дітей  в  антигромадську діяльність;
     затримувати  і  тримати  у  спеціально  відведених  для цього приміщеннях  осіб  віком  до 14 років, які залишилися без опіки чи піклування, на період до передачі їх законним представникам або до влаштування   у   встановленому  порядку,  а  дітей,  які  вчинили правопорушення  до  досягнення  віку, з якого за такі діяння особи підлягають   кримінальній   відповідальності,  -  до  передачі  їх
законним представникам  або  направлення до приймальників-розподільників  для  дітей, але не більш як на вісім годин,   а  також  тримати  в  таких  приміщеннях  за  спеціальною постановою  судді чи ухвалою суду дітей, щодо яких порушено справу про  застосування до них примусових заходів виховного характеру, в
разі  їх  злісної неявки до суду та здійснювати їх привід;
     вилучати  в невідкладних випадках дітей із сімей, перебування в  яких  загрожує  життю  або здоров'ю дітей та влаштовувати таких дітей до притулків для дітей до винесення рішення суду;
     отримувати від підприємств,  установ та організацій незалежно від  форм  власності  відомості,  необхідні  для  матеріалів   про вчинення правопорушення, що перебувають у її провадженні;
     вносити підприємствам,  установам  та  організаціям незалежно від  форм  власності  обов'язкові   для   розгляду   подання   про необхідність   усунення  причин  та  умов,  що  сприяють  вчиненню правопорушень дітьми;
     проводити в порядку провадження дізнання  або  за  дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки,  вилучення,  допити та  інші  слідчі  дії  відповідно  до   кримінально-процесуального законодавства;
     здійснювати на  підставах і в порядку,  встановлених законом, гласні та  негласні  оперативно-розшукові заходи,  фото-,  кіно-, відеозйомки і звукозаписи,  прослуховування  телефонних розмов з метою розкриття злочинів;
     проводити фотографування,  звукозаписи,  кіно- і відеозйомки, дактилоскопію  осіб,  які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за бродяжництво,  взяті під варту,  обвинувачуються у вчиненні злочину;
     проводити кіно-,  фото-  і  звукофіксацію як допоміжний засіб запобігання протиправним діям та розкриття правопорушень.
     Кримінальна   міліція   у   справах  дітей  має  інші  права, передбачені чинним законодавством.
   Кримінальна   міліція  у  справах  дітей  здійснює  свою діяльність  у  тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами, Міносвіти,  Мінсім'ямолодьспортом, Мінпраці, МОЗ та їх органами на місцях,  надсилає  їм  у  разі  потреби інформацію, пропозиції про поліпшення  роботи  щодо  здійснення  соціального захисту дітей та
профілактики   правопорушень  серед  них,  а  також  про  усунення недоліків у цій роботі.

Відділ кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України в Запорізькій області був створений у жовтні 1995 року на базі відділення інспекції у справах неповнолітніх при карному розшуку.
Першим хто очолив даний відділ був полковник міліції Бондаренко Петро Григорович у період з 1995 по 1999 роки.
У період з 1999 по 2007 роки відділ очолювали підполковник міліції Дем'янко Миколай Миколайович, полковник міліції Бурма Олександр Віталійович, полковник міліції Ровенський Віктор Миколайович, полковник міліції Назаренко Миколай Миколайович (2003 - 2005 роки), полковник міліції Стаценко Ігор Сергійович (2005- 2007 роки), підполковник міліції Красюк Олена Миколаївна.
У підпорядкуванні ВКМСД знаходиться 31 територіальний підрозділ та приймальник розподільник для дітей.
ПРН ГУМВС України в Запорізький області було засновано 9 листопада 1943 року. На час заснування приймальник - розподільник був підлеглим органам УНКВД. Його заснування було зумовлено вимогам воєнного часу, коли збільшилась кількість безпритульних дітей.
У березні 1946 року Відділ боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю перейменовані у відділ дитячої колонії (ВДК), куди і увійшов приймальник - розподільник для неповнолітніх.
У 1974 році було побудовано приміщення ПРН по вул. Брянська, 23 керівником якого був майор міліції Шиян Михайло Васильович. З 1994 року по 2006 рік ПРН знаходився під керівництвом майора міліції Шестернина Юрія Анатолійовича, потім Дубяга Лілія Вікторівна.

1975 г. Инспектор ИДН Шевченковского РОВД Наталья Браташ   
на опорном пункте вместе с общественными помощниками – 
ОКОД моторостроительного завода. С телефонной трубкой 
– командир отряда Билык В.Ф.ИДН Заводского РОВД

ИДН Заводского РОВД (слева -  Радченко О.П.,
 справа -  Попович В.А.)


1974 г. Начальник ИДН Орджоникидзевского РОВД Оробченко Л.И. 
(в центре) с коллегами и штабом отряда юных дзержинцев.

 Ст.инспектор ДКМ Заводского РОВД Попович В.А. 1975 г.

Выступает начальник ИДН Орджоникидзевского РОВД Оробченко Л.И.

Ст.инспектор ИДН Ленинского РОВД Третьяк Т.С.( в центре)
 с коллегой Мартыновой Т.

Инспектор ИДН Шевченковского РОВД Хребтова Т.И. знакомит 
с оперативной обстановкой членов общественного 
формирования. Декабрь 1983 г.

Инспектор ИДН Жовтневого РОВД Безотосная Н.И. выступает
 перед учащимися СШ № 5. 1983 г.

20.04.1978 г. Субботник в Шевченковском РОВД
 (слева направо – заместитель начальника РОВД Хандин А.А., 
инспектор ИДН Браташ Н.И., начальник РОВД Колпаков И.Е.)

1 мая 1986 г. Перед первомайской демонстрацией.

Орджоникидзевский РОВД (слева направо – Мажарова В.С.,
 Погорелов В.С., Пономаренко Н., Ершов И.)

Инспектор ИДН Ленинского РОВД Курдас Т.С. 
среди коллег. 1974 г.

Ст.инспектор ИДН Ленинского РОВД Писанка А.В.
 выступает перед учащимися школы.

Оперативная группа Орджоникидзевского РОВД 
по раскрытию похищения младенца. 

Инспектор ИДН Жовтневого РОВД Чухновская Л.Л.

Инспектор ИДН Шевченковского РОВД Браташ Н.Н.

Инспектор ИДН Богдан И.В.

Победитель соцсоревнования начальник ИДН
Орджоникидзевского РОВД Мажарова В.С.

  Инспектор ИДН Шевченковского РОВД Коваленко В.И.

Начальник ИДН Бердянского ГОВД Лавская Л.М.

Начальник ИДН Приморского РОВД Кривобок Н.В.

Ст. инспектор ИДН Жовтневого РОВД Дядько Т.А.

Инспектор ИДН Коммунарского РОВД Безотосная Н.И.  1978 г.

Инспектор ИДН Коммунарского РОВД Ямщикова Л.Г. 
на совете общественности

Комментариев нет:

Отправить комментарий