Літопис запорізької міліції

Україна понад усе!

вторник, 30 августа 2016 г.

Тестування Національної поліції Запорізької області

            29.08.2016 року у другому корпусі Запорізького національного університету розпочалося тестування особового складу ГУНП в Запорізькій області, яке буде тривати декілька днів.
Як спостерігач від громадської організації – профспілок  атестованих працівників ОВС, я беру участь у цьому тестуванню і готовий поділитися свої враженнями у межах дозволеного, так як у мене було взято підписку про нерозголошення персональних даних працівників, яких тестують, та зміст тестів.
Оцінювання відбувається за результатами двох тестів: визначення загальних навичок та професійних по 60 запитань і відповідно по 60 балів кожний. Максимально можна набрати 120 балів.  Професійні тести діляться окремо для слідчих, оперативників і загальний тест для всіх

пятница, 26 августа 2016 г.

З історії міліцейських журналів України

Першу спробу видати в Україні республіканський міліцейський журнал було здійснено після прийняття Радою Народних Комісарів УСРР декрету "Про організацію карного розшуку від 16 квітня 1919 р. У травні того ж року постановою Народного Комісаріату Юстиції було ухвалено "Положення про організацію карного розшуку і судово-карної міліції", яке передбачало організувати у складі Центральної секцій судово-карного розшуку (Центсудугроз) редакцію журналу "Известия Центсудугроза". Цей часопис передбачалось видавати в міру накопичення матеріалу. Головне ж його завдання полягало у публікації отриманих від місцевих секцій судово-карного розшуку реєстраційних карток злочинців, виготовлених фотографічним способом. Крім того, в "Известиях" мали друкуватись відомчі нормативні акти, а також статті, що висвітлювали роботу карного розшуку. Штат редакції журналу передбачав посади редактора, його помічника і

Офіційні часописи МВС України та інша міліцейська преса (1919 – 2005 рр.)

На сучасному етапі реформування МВС Ук­раїни важливого значення набувають питання необхідності зміцнення національної свідо­мості, патріотичного виховання працівників міліції та підвищення їх авторитету серед насе­лення. Вирішенню цих завдань разом із засто­суванням інших методів національно-патріотичного виховання та професійної підго­товки мають сприяти і відомчі друковані ЗМІ. Видання офіційних друкованих періодичних органів виконавчої влади завжди мало ваго­ме суспільно-політичне значення в будь-якій країні світу. Не стало винятком щодо цього і МВС (НКВС, МОГП) України. Так, фактично протягом майже всього часу існування Міністерство внутрішніх справ приділяло особливу увагу виданню власного офіційно­го друкованого органу.
Слід зазначити, що МВС УНР доби Центральної Ради та МВС Української держави часів гетьмана П. Скоропадського, внаслідок військових дій та нетривалого періоду перебування при владі, так і не встигли заснувати свій друкований орган. Тому нормативні ак­ти, які видавались ними, матеріали, присвячені діяльності МВС, друкувались в урядових та інших періодичних виданнях.
На відміну від попередників, МВС УНР за доби Директорії вда­лося заснувати власне офіційне друковане видання під назвою "Вістник Народнього Міністерства Внутрішніх Справ Української Народньої Республіки". Цей часопис видавався інформаційно-ви­давничим відділом МВС.

понедельник, 22 августа 2016 г.

Фотофакт

Генерал-майор міліції РУСНАК Пилип Гаврилович обіймав посаду начальника УВС Запорізького облвиконкому з 1980 по 1985 роки, потім очолював кримську міліцію. На фото: генерал Руснак П.Г. (другий праворуч) зустрічає президента СРСР Михайла  Горбачова на кримському аеродромі «Бельбек».  Літописець

В Украине осталось еще 17 воров в законе

После депортации из Украины за последние 4 месяца 11 воров в законе, не имевших украинского гражданства, осталось еще 17

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян, сообщает "Укринформ".

Украина криминальная: как это было


История Украины полна криминальных разборок. Во-первых, уже ни для кого не секрет, что долгие годы страной управляли выходцы из преступной группировки «Люкс» из Донецка. Во-вторых, пришли они к власти, устранив от нее представителей других группировок, тоже криминальных. В-третьих, люди, что заменили «Люкс» во власти — далеко не ушли от кого самого криминалитета, которого отогнали от кормушки. Не станем говорить уж и про местные власти. Ведь очень много нынешних депутатов всех уровней «сколотили» свое первое состояние в 90-х, когда понятия «криминал» и «деньги» были неразделимы. Именно о таких и пишет сайт Украина криминальная.